Już we wtorek, 7 maja 2024 r., zbierze się rząd. Tym razem posiedzenie Rady Ministrów odbędzie się w Katowicach. Ma to związek z udziałem premiera Donalda Tuska w XVI Europejskim Kongresie Gospodarczym. Na pierwszym majowym posiedzeniu rządu pojawi się m.in. temat bonu energetycznego. Czym jeszcze zajmą się ministrowie podczas wtorkowego spotkania? Jaki jest harmonogram najbliższego posiedzenia rządu?

Kiedy odbędzie się najbliższe posiedzenie rządu?

Z informacji podanych na oficjalnej stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynika, że kolejne posiedzenie rządu odbędzie się w najbliższy wtorek. Będzie to pierwsze majowe posiedzenie Rady Ministrów. Ministrowie zbiorą się we wtorek, 7 maja 2024 r. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 12:00.

Nietypowe miejsce posiedzenia rządu

Pierwsze majowe posiedzenie rządu odbędzie się w Katowicach w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.Ma to związek z udziałem premiera Donalda Tuska w XVI Europejskim Kongresie Gospodarczym. We wtorek, 7 maja 2024 r., godz. 9:00 Tusk spotka się z Przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Natomiast na godzinę 10:00 zaplanowano przemówienie premiera Donalda Tuska podczas sesji otwierającej Kongres.

Bon energetyczny na posiedzeniu rządu

Jak wynika z przedstawionego na oficjalnej rządowej witrynie, harmonogramu wtorkowego spotkania, ministrowie zajmą się m.in. Projektem ustawy o bonie energetycznym. Zakłada on wsparcie w postaci świadczenia pieniężnego dla gospodarstw domowych, których dochody nie przekraczają 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. „Przyjęte kryteria dochodowe bonu energetycznego pozwolą w drugiej połowie 2024 roku objąć wsparciem różne grupy beneficjentów, którzy z różnych przyczyn mają trudności w pokrywaniu rachunków za energię elektryczną. Jak w przypadku dodatku osłonowego, bonem energetycznym zostaną objęci emeryci ze świadczeniem poniżej minimalnej emerytury czy emeryci i renciści ze świadczeniem równym najniższej emeryturze. Świadczenie pozwoli częściowo pokryć płatności z tytułu energii elektrycznej tym odbiorcom, którzy ze względu na niskie dochody są zagrożeni ubóstwem energetycznym, w zakresie, w jakim ubóstwo energetyczne pokrywa się z ubóstwem dochodowym. Podwyższonym wsparciem zostaną objęci ci obywatele, którzy korzystają ze źródeł ogrzewania, zasilanych energią elektryczną, jak np. pompy ciepła, czy piece akumulacyjne” – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Jaki jest harmonogram posiedzenia rządu zaplanowanego na 7 maja 2024 r.?

Porządek, zaplanowanego na 7 maja 2024 r., posiedzenia rządu przedstawia się następująco:

  • Projekt ustawy o bonie energetycznym (UD44). Wnioskodawca: Minister Klimatu i Środowiska,
  • Projekt ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej (UC7). Wnioskodawca: Minister Cyfryzacji,
  • Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej (UC8). Wnioskodawca: Minister Cyfryzacji,
  • sprawy bieżące.