Już we wtorek, 23 kwietnia 2024 r., rząd zajmie się założeniami polityki zagranicznej na rok 2024. Drugim, równie ważnym, punktem posiedzenia Rady Ministrów będzie polska rezydencja w UE w I połowie 2025 r. Czym jeszcze zajmą się ministrowie podczas wtorkowego spotkania? Jaki jest harmonogram najbliższego posiedzenia rządu?

Kiedy odbędzie się najbliższe posiedzenie rządu?

Z informacji podanych na oficjalnej stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynika, że kolejne posiedzenie rządu odbędzie się, już tradycyjnie, w najbliższy wtorek. Będzie to czwarte kwietniowe posiedzenie Rady Ministrów. Ministrowie zbiorą się we wtorek, 23 kwietnia 2024 r. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 10:00.

Założenia polityki zagranicznej i polska prezydencja w Radzie UE

Jak wynika z przedstawionego na oficjalnej rządowej witrynie, harmonogramu wtorkowego spotkania, ministrowie zajmą się m.in. założeniami polityki zagranicznej na rok 2024. Drugim, równie ważnym, punktem posiedzenia Rady Ministrów będzie także projektem ustawy dotyczącym przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w I połowie 2025 r. "Proponowanerozwiązania mają na celu wdrożenie szczególnych ograniczonych czasowo mechanizmów, które wzmocnią bezpieczeństwo podczas przebiegu najważniejszych wydarzeń zaplanowanych w Polsce w czasie trwania polskiej prezydencji, a także usprawnią proces przygotowań do samej prezydencji i jej przebiegu" - czytamy w opisie projektu tej ustawy. W związku z tym autorzy projektu proponują wskazanie ministra właściwego do spraw wewnętrznych jako organu właściwego w zakresie zapewnienia współpracy i monitorowania działań wszystkich służb zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie polskiego przewodnictwa w Radzie UE oraz wprowadzenie szczególnych rozwiązań w odniesieniu do m.in. zamówień publicznych udzielanych w związku z organizacją tych wydarzeń. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, będzie to „umożliwienie niestosowania zasady jawności udzielania zamówień, wynikającej z ustawy – Prawo zamówień publicznych”.

Jaki jest harmonogram posiedzenia rządu zaplanowanego na 23 kwietnia 2024 r.?

Porządek, zaplanowanego na 23 kwietnia 2024 r., posiedzenia rządu przedstawia się następująco:

  • Założenia Polskiej Polityki Zagranicznej na 2024 r. Wnioskodawca: Minister Spraw Zagranicznych,
  • Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w związku z przygotowywaniem i sprawowaniem przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w I połowie 2025 roku (UD25). Wnioskodawca: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  • Projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 155) oraz wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 156). Wnioskodawca: Minister – Członek RM, Koordynator Służb Specjalnych,
  • sprawy bieżące.