Myślę, że większość w Senacie będzie głosowała za przedłużeniem wakacji kredytowych na 2024 r. – powiedział wicemarszałek Senatu Maciej Żywno. W trakcie prac nad ustawą w Sejmie wiceminister finansów Jurand Drop informował, że według wyliczeń MF, wakacjami kredytowymi w 2024 r. objętych zostanie 562 tys. kredytów. Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 7 dni od daty ogłoszenia noweli.

Sejm w ubiegłym tygodniu uchwalił nowelę ustawy o wsparciu kredytobiorców, która zakłada przedłużenie wakacji kredytowych na 2024 rok. W czwartek zajmie się nią Senat.

Elastyczność w kwestii kredytów

"Jesteśmy zwolennikami tego, że każda elastyczność w tej sferze służy ludziom" – powiedział wicemarszałek Senatu. Jego zdaniem, ustawa jest jak najbardziej zasadna. "Mimo wszystkich zgłaszanych obaw, że skoro inflacja spadła, to możemy wrócić do normy, przypomnę, że koniec końców musimy jako obywatele te kredyty spłacić" – mówił Żywno.

"Jeżeli możemy reagować elastycznie, również na sytuacje w domu czy firmie, to takie wakacje kredytowe, dające większą możliwość wskazywania przez obywatela, kiedy chce spłacić ratę, a nie kiedy bank na to pozwoli, naprawdę jest na rękę" – ocenił wicemarszałek Senatu.

Dodał, że wakacje kredytowe nie są wariantem umarzania kredytowego, więc gospodarka na nich nie ucierpi. "Ostatecznie musimy ten kredyt spłacić" – podkreślił.

Konieczność uzasadnienia korzystania z wakacji kredytowych

Żywno wskazał, że aby skorzystać z wakacji kredytowych trzeba będzie uzasadnić dlaczego się o nie ubiega i udowodnić swoją sytuację. "Szczegóły będziemy jeszcze dzisiaj umawiać przy okazji głosowania" – dodał.

Zdaniem wicemarszałka Senatu, większość senatorów zagłosuje za przyjęciem noweli ustawy.

Nowela wakacji kredytowych

Zgodnie z nowelą, kredytobiorcy będą mogli skorzystać z możliwości wstrzymania opłacania raty kredytowej dwukrotnie w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia oraz dwukrotnie w okresie od 1 września do 31 grudnia. Z tego rozwiązania będą mogły skorzystać osoby, których rata przekroczy 30 proc. dochodu gospodarstwa domowego, liczonego jako średnia za poprzednie trzy miesiące, albo osoby, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w dniu złożenia wniosku. Zawieszenie spłaty kredytu w tych okresach będzie przysługiwać w przypadku gdy wartość udzielonego kredytu nie będzie przekraczała 1,2 mln zł.

Zmiany w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

W noweli znalazły się przepisy dotyczące zmian w zasadach działania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Maksymalna pomoc dla kredytobiorców zostanie zwiększona do 3 tys. zł z 2 tys. zł obecnie, a także zostanie wydłużony okres pomocy – 36 miesięcy do 40 miesięcy. Pomoc jest udzielana w formie pożyczki, której spłata ma zostać rozłożona na 200 rat (obecnie to 144 raty). Łączna wartość pożyczki na spłatę zadłużenia ma wynieść 120 tys. zł.

O pomoc z FWK będą mogli ubiegać się kredytobiorcy w trudnej sytuacji finansowej (również kredytobiorcy walutowi), u których rata przekracza 40 proc. dochodu gospodarstwa domowego. Obecnie wskaźnik ten wynosi 50 proc. Poza tym ze wsparcia FWK będzie można skorzystać, jeżeli miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie będzie przekraczał 2,5-krotności kryteriów, które określone są w ustawie o pomocy społecznej.

Wstrzymanie płatności rat kredytów

Nowe przepisy przewidują również zmianę terminów wstrzymania płatności rat kredytów zaciągniętych w BGK na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane mające na celu budowę lokali mieszkalnych na wynajem lub budowę lokali mieszkalnych, do których ustanowione zostanie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Podmiot spłacający taki kredyt będzie mógł zawiesić spłatę przez cztery miesiące w 2024 r., a nie przez dwa miesiące od 1 maja do 30 czerwca i przez 2 miesiące od 1 lipca do 31 grudnia.

Nowela odnosi się również do obowiązku stosowania opłat spółdzielczych na poziomie z końca 2023 r. Nie będzie to dotyczyć opłat, których wysokość jest niezależna od spółdzielni mieszkaniowych.

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 7 dni od daty ogłoszenia noweli.

W trakcie prac nad ustawą w Sejmie wiceminister finansów Jurand Drop informował, że według wyliczeń MF, wakacjami kredytowymi w 2024 r. objętych zostanie 562 tys. kredytów. W poprzednich latach to rozwiązanie dotyczyło 1 mln 90 tys. kredytów. Przedstawiciel MF informował ponadto, że przedłużenie wakacji kredytowych będzie oznaczało dla budżetu państwa utratę 625 mln zł z podatku CIT, który nie będzie zapłacony przez banki. Według wyliczeń resortu, wakacje mają kosztować banki 4,7 mld zł. W poprzednich latach ten koszt wyniósł powyżej 15 mld zł.