Sejmowa Komisja Finansów Publicznych zaproponowała poprawki do ustawy wprowadzającej wakacje kredytowe. Sprowadzają się one do zmiany momentu wejścia w życie ustawy z 1 maja 2024 r. do 1 czerwca 2024 r. Projektowana ustawa ma na celu wydłużenie wakacji kredytowych także na rok 2024. Z tego rozwiązania będą mogły skorzystać osoby, których rata przekroczy 30 proc. dochodu gospodarstwa domowego. Limit wartości kredytu, którego spłatę można zawiesić, został ustalony na 1,2 mln zł.

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przeprowadziła pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Celem ustawy jest m.in. wydłużenie wakacji kredytowych na 2024 r.

Możliwość wstrzymania płatności raty kredytowej

W trakcie obrad komisja zaproponowała poprawki do ustawy. Sprowadzają się one do zmiany terminu wejścia w życie ustawy z 1 maja 2024 r., jak to zostało zapisane w przedłożeniu rządowym, na 1 czerwca br. W rezultacie KFP zaproponowała także, aby kredytobiorcy mogli skorzystać z możliwości wstrzymania opłacania raty kredytowej dwukrotnie w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia oraz dwukrotnie w okresie od 1 września do 31 grudnia. W przedłożeniu rządowym zapisano, że kredytobiorcy mogą wstrzymać spłatę rat dwukrotnie w okresie od 1 maja do 30 czerwca oraz po 1razie w każdym z dwóch ostatnich kwartałów roku.

Zawieszenie spłaty na 4 miesiące

KFP proponuje podobną zmianę terminów wstrzymania płatności rat kredytów, zaciągniętych w BGK na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane mające na celu budowę lokali mieszkalnych na wynajem lub budowę lokali mieszkalnych, do których ustanowione zostanie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Podmiot spłacający taki kredyt będzie mógł zawiesić spłatę przez 4 miesiące w 2024 r., a nie przed dwa miesiące od 1 maja do 30 czerwca i przez 2 miesiące od 1 lipca do 31 grudnia. KFP zaproponowała także poprawki redakcyjne.

W trakcie obrad komisji wiceminister finansów Jurand Drop powiedział, że wprowadzenie wakacji kredytowych w formie, jaka została zapisana w przedłożeniu rządowym, obniży wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o 625 mln zł.

Wydłużenie wakacji kredytowych

Projektowana ustawa ma na celu wydłużenie wakacji kredytowych także na rok 2024. Z tego rozwiązania będą mogły skorzystać osoby, których rata przekroczy 30 proc. dochodu gospodarstwa domowego, liczonego jako średnia za poprzednie trzy miesiące, albo osoby, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w dniu złożenia wniosku.

Limit wartości kredytu, którego spłatę można zawiesić, został ustalony na 1,2 mln zł.

Zmiany w działaniu Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

W procedowanym projekcie znalazły się propozycja zmian w zasadach działania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Maksymalna pomoc dla kredytobiorców zostanie zwiększona do 3 tys. zł z 2 tys. zł obecnie, a także zostanie wydłużony okres pomocy – 36 miesięcy do 40 miesięcy. Pomoc jest udzielana w formie pożyczki, której spłata ma zostać rozłożona na 200 rat (obecnie to 144 raty). Łączna wartość pożyczki na spłatę zadłużenia ma wynieść 120 tys. zł.

Pomoc dla kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej

W projekcie zapisano także, że o pomoc z FWK będą mogli ubiegać się ci kredytobiorcy w trudnej sytuacji finansowej (również kredytobiorcy walutowi), u których rata przekracza 40 proc. dochodu gospodarstwa domowego. Obecnie wskaźnik ten wynosi 50 proc. Poza tym ze wsparcia FWK będzie można skorzystać, jeżeli miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie będzie przekraczał 2,5-krotności kryteriów, które określone są w ustawie o pomocy społecznej.