Mamy szansę dostać z KPO ok. 10 mld zł - powiedziała szefowa resortu zdrowia Izabela Leszczyna. Zapowiedziała, że rząd przekonuje Komisję Europejską do zmian w KPO, bo nie chce, w przeciwieństwie do poprzedniej ekipy zamykać powiatowych szpitali, tylko je restrukturyzować. Zaznaczyła, że w małych placówkach medycznych powinny powstawać oddziały opieki długoterminowej i paliatywnej, bo "my, niestety, jako społeczeństwo się starzejemy".

"Jesteśmy po wyborach, mamy wybrane nowe samorządy i (…) mam zamiar od początku maja spotykać się z nowymi starostami, ale także marszałkami (…) i z dyrektorami regionalnych NFZ-ów, żeby rozmawiać o takim ułożeniu oddziałów szpitalnych, który odpowiadałby (…) prawdziwej mapie potrzeb, żebyśmy mieli te oddziały, których potrzebujemy w danym miejscu" – zapowiedziała minister zdrowia Izabela Leszczyna w Radiu Rebeliant.

Większa dostępność do opieki medycznej

Jak stwierdziła, sprawi to, że zwiększy się dostępność do opieki medycznej, gdyż szpitale znajdujące się w bliskiej odległości od siebie, jeśli nie będą powielały tych samych oddziałów, których i tak nie są w stanie w pełni wykorzystać, przestaną między sobą rywalizować o lekarzy.

"Jak się dogadamy na poziomie właścicielskim z organami założycielskimi szpitali, to łatwiej nam będzie rozdysponować, mówiąc brzydko, lekarzy na danym terenie" – wskazała Leszczyna.

10 miliardów złotych z KPO dla polskich szpitali

Podkreśliła, że płyną już pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy i "mamy szansę dostać na polskie szpitale około 10 miliardów złotych". Poinformowała, że rząd jest w trakcie przekonywania Komisji Europejskiej, że "zmiany, które chcemy wprowadzić w tym KPO są konieczne, tzn. chcemy osiągać porównywalne cele z tym, co zaplanował poprzedni rząd, czyli lepsza, większa dostępność, lepsze zarządzanie ekonomiczne szpitalami, ale nie chcemy likwidować małych powiatowych szpitali" – zaznaczyła minister zdrowia dodając, że poprzednia ekipa rządząca miała takie plany.

Oddziały opieki długoterminowej i paliatywnej

Jej zdaniem, w małych szpitalach, które nie bardzo radzą sobie finansowo, nie musi być ostrej chirurgii całodobowej i gotowych do operacji lekarzy na całonocnym dyżurze. "Tam musi być interna, tam powinna być chirurgia, ale (…) jeśli trafi tam pacjent w takim stanie, że będzie wymagał natychmiastowej operacji, to od tego mamy (…) ratownictwo medyczne, (…) że tego pacjenta zawieziemy do szpitala, który dyżuruje na ostro" - podkreśliła.

Zaznaczyła, że w tego typu placówkach medycznych powinny powstawać oddziały opieki długoterminowej i paliatywnej, bo "my, niestety, jako społeczeństwo się starzejemy".

Przemiana oddziałów całodobowych

Szefowa resortu zdrowia zapowiedziała także przemianę oddziałów całodobowych w oddziały dzienne, "gdzie w ciągu dnia mamy planowe różnego rodzaju procedury, świadczenia".

"Myślę, że to będzie efektywniejsze i ekonomicznie bardziej uzasadnione niż utrzymywanie oddziałów, które po prostu się zadłużają i ciągną szpital w dół" – zaakcentowała Leszczyna.

Czy można zwiększyć ilości miejsc rezydenckich?

Odniosła się także do zwiększenia ilości miejsc rezydenckich. Poinformowała, że w najbliższym czasie zamierza się spotkać z konsultantami krajowymi i poprosić ich o raport na temat specjalizacji, które są szczególnie pożądane. Przyznała, że zastanawia się, czy nie można zwiększyć liczby placówek, w których można prowadzić rezydentury. "My cierpimy na przeregulowanie, (…) żeby robić specjalizację z danej dziedziny, to na tym oddziale wymagamy bardzo wielu różnych sprzętów, liczby specjalistów i tak dalej. Czasami te wymagania są zbyt wygórowane" – oceniła. Ten problem, według ministry, także ma być tematem jej rozmów z konsultantami krajowymi.