Premier Donald Tusk, na wniosek ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka, powołał Juliana Rottera na stanowisko p.o. prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) - poinformowało we wtorek Ministerstwo Infrastruktury.

"Prezes Rady Ministrów, z dniem 16 kwietnia 2024 r., na wniosek ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka, powierzył Julianowi Rotterowi pełnienie obowiązków Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego" - podał resort w komunikacie.

W poniedziałek z funkcji prezesa ULC został odwołany Piotr Samson, który pełnił obowiązki szefa urzędu od lipca 2016 r. Obowiązki powierzyła mu ówczesna premier Beata Szydło po odwołaniu Piotra Ołowskiego. Na stanowisko prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Samson został powołany w grudniu 2016 r.

Julian Rotter w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego

Jak przekazał resort, Julian Rotter w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego pracował w Biurze Prezesa, Departamencie Rynku Transportu Lotniczego oraz Departamencie Spraw Międzynarodowych. W latach 2015-2018 pracował jako Krajowy Oficer Łącznikowy (SLO) w Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) w Brukseli. Kierował także Biurem Wsparcia jednego z Dyrektorów Wykonawczych w siedzibie głównej Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnych (INTERPOL) w Lyonie. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w sektorze jądrowym.

Rotter jest absolwentem prawa na Uczelni Łazarskiego (stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia), anglojęzycznych Podyplomowych Studiów Dyplomacji Gospodarczej w Szkole Głównej Handlowej, a także Singapurskiej Akademii Lotniczej (SAA), na której uzyskał dyplom z zarządzania lotnictwem cywilnym.

Ministerstwo poinformowało, że Rotter w ramach stypendium przyznanego przez Narodowy Uniwersytet Singapuru ukończył program na Lee Kuan Yew School of Public Policy z zakresu zarządzania i przywództwa w sektorze publicznym (Senior Fellowship in Public Service). W ramach stypendium OECD/NEA ukończył program na Uniwersytecie Montpellier i otrzymał dyplom uniwersytecki w zakresie międzynarodowego prawa atomowego (International Nuclear Law).

"W swojej wieloletniej karierze brał aktywny udział w pracach organów decyzyjnych najważniejszych organizacji lotniczych, takich jak: EUROCONTROL, Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego (ECAC) czy Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Od 2016 r. jest przedstawicielem Polski i członkiem komitetu Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Lotniczego (European Air Law Association)" - dodano.

ULC sprawuje nadzór nad lotnictwem cywilnym w Polsce. Poszczególne departamenty urzędu nadzorują: transport lotniczy, infrastrukturę lotniskową, technikę i eksploatację sprzętu, żeglugę powietrzną, bezpieczeństwo lotów, szkolenie i licencjonowanie personelu lotniczego, prawa pasażerów, ochronę w lotnictwie cywilnym, bezzałogowe statki powietrzne i operacje lotnicze.

Do zadań i kompetencji ULC należy m. in. przyznawanie uprawnień przewoźnikom lotniczym i użytkownikom statków powietrznych, wydawanie zgód i decyzji w sprawach lotnictwa cywilnego, certyfikacja lotnisk i lądowisk, prowadzenie rejestru statków powietrznych.