Wyroby tytoniowe, takie jak tytoń do żucia, tabaka czy cygaretki, od 20 maja 2024 roku będą kontrolowane tak jak wyroby akcyzowe. Dotychczas unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) objęte były papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów.

System Track and Trace to unijny System Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych. W najbliższym czasie znajdzie się w nim nowa grupa wyrobów tytoniowych.

20 maja 2024 roku w systemie znajdą się "wyroby tytoniowe inne niż papierosy oraz tytoń do samodzielnego skręcania papierosów", czyli wszystkie wyroby tytoniowe, takie jak cygara, cygaretki, tabaka czy tytoń do fajek wodnych. Wcześniej, 20 maja 2019 roku, trafiły do systemu takie produkty jak "papierosy oraz tytoń do samodzielnego skręcania papierosów".

System Track & Trace. Czym jest?

W systemie Track and Trace muszą zarejestrować się punkty sprzedaży, które oferują konsumentom wyroby tytoniowe. To obowiązek ciążący na punktach sprzedaży detalicznej. Niedopełnienie go może uniemożliwić zakup wyrobów tytoniowych od dostawców po 20 maja 2024 roku.

W systemie muszą się zarejestrować także wszystkie podmioty, które biorą udział w produkcji, magazynowaniu, dystrybucji i sprzedaży wyrobów tytoniowych. System Track & Trace został ustanowiony na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego w 2014 roku. Od 20 maja 2019 roku gromadzi dane dotyczące przemieszczania, zamawiania, fakturowania oraz płatności za określone wyroby tytoniowe.

Potwierdzenie legalności

Jak wyjaśniają autorzy projektu, sposób ten sprawdza się jako jeden z elementów potwierdzających legalność wyrobów tytoniowych. Rozwiązanie to zostało także poddane konsultacjom publicznym i spotkało się z pozytywną opinią środowiska lekarskiego. Wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego Tomasz Zieliński informował, że federacja nie zgłosiła do niego uwag.

System Track and Trace. Celem jest zwalczanie nielegalnego handlu

Celem systemu Track and Trace jest zwalczanie nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi oraz ochrona zdrowia publicznego, budżetu państwa, oraz podmiotów prowadzących legalną działalność w zakresie wyrobów tytoniowych.

System realizowany jest m.in. przez oznaczanie opakowań jednostkowych wyrobów tytoniowych niepowtarzalnym identyfikatorem, rejestrowanie przemieszczeń wyrobów przez uczestników obrotu tymi wyrobami oraz przez udostępnianie zebranych danych właściwym organom państw członkowskich oraz Komisji Europejskiej na potrzeby walki z nielegalnym handlem wyrobami tytoniowymi.

Rejestracja w systemie Track&Trace odbywa się pod adresem www.idissuer.pl.