Sprawa musi być w kręgu zainteresowania prokuratury - powiedział w piątek minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar odnosząc się do informacji przekazanej przez szefa MAP Borysa Budkę, że w czasie kampanii wyborczej 2023 r. zlecono inwigilację Bartłomieja Sienkiewicza.

Dyskusja o rzekomej inwigilacji polityka przez państwową spółkę

Minister aktywów państwowych Borys Budka poinformował w czwartek w TVN24, że dysponuje dokumentami, według których w sposób - w jego ocenie - absolutnie nielegalny "w środku kampanii wyborczej w 2023 r. zlecono inwigilację Bartłomieja Sienkiewicza przez amerykański podmiot". "Orlen podpisał umowę, zapłacił blisko pół miliona złotych za to, by sporządzić taki krótki raport na temat Bartłomieja Sienkiewicza" - dodał szef MAP.

Minister kultury wnioskuje o nadzór nad dochodzeniem prokuratury

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz oświadczył w piątek, że wystąpił do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Adama Bodnara z prośbą o objęcie nadzorem działań Prokuratury Krajowej w tej sprawie.

Szef MS podczas piątkowego briefingu w Lublinie przyznał, że zapoznał się z materiałami prasowymi na ten temat, natomiast - według jego wiedzy - prokuratura nie zdążyła podjąć "żadnych formalnych decyzji". "Oczywiście, to jest taka sprawa, która musi być w kręgu zainteresowania prokuratury. Nie może być tak, że jakikolwiek obywatel – a zwłaszcza polityk tej rangi – jest przedmiotem tego typu działań ze strony innych osób i taka sprawa na pewno będzie przedmiotem naszego zainteresowania" – odpowiedział. Zastrzegł, że to powinna być samodzielna decyzja prokuratury.

Bezstronność śledztwa w sprawie inwigilacji zapewniona przez prokuratora krajowego

Uczestniczący w briefingu prokurator krajowy Dariusz Korneluk zapewnił, że jeżeli z tego zawiadomienia wynika uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, to będzie wszczęte postępowanie. "Nie będzie żadnej taryfy ulgowej dla żadnego czy to polityka, samorządowca czy szarego obywatela" – zaznaczył.

Kontrowersje wokół Funduszu Sprawiedliwości i postępowanie śledcze

Minister Bodnar był też poproszony o komentarz do sondażu, w którym większość badanych uważa, że w Funduszu Sprawiedliwości mogło dochodzić do nieprawidłowości. Szef MS zauważył, że "różnych wątpliwości wokół Funduszu Sprawiedliwości było bardzo wiele" a postępowanie prowadzone w tej sprawie przez zespół śledczy jest zaawansowane.

"Chodzi o środki publiczne, które powinny być w dyspozycji nas, obywateli, ponieważ one powinny służyć i być przeznaczane na wsparcie dla ofiar przestępstw, a nie powinny być w żaden sposób nadużywane czy wykorzystywane politycznie. W pewnym sensie może cieszyć, że obywatele tak właśnie oceniają to, że dochodziło do tych nieprawidłowości, bo ja z tego też interpretuję to, że oczekują kompleksowego wyjaśnienia tej sprawy" – powiedział Bodnar.

Prokurator krajowy stwierdził natomiast, że nie wie jakie są zamierzenia prokuratorów w związku ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. "Z całą pewnością jest to postępowanie nadal na etapie początkowym i niewykluczone są dalsze, kolejne decyzje procesowe" – powiedział Korneluk.

Spotkania ministra sprawiedliwości na temat sytuacji w prokuraturze

Przed briefingiem Bodnar i Korneluk złożyli wizytę w Prokuraturze Rejonowej w Świdniku, a następnie uczestniczyli w zamkniętym spotkaniu z prokuratorami i pracownikami prokuratur regionu lubelskiego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.

Według Bodnara, celem spotkań są rozmowy o problemach prokuratury, w tym o polityce kadrowej, wynagrodzeniach, organizacji pracy, obrocie prawnym z zagranicą, konsekwencjach przystąpienia Polski do Prokuratury Europejskiej. Zdaniem ministra, wynagrodzenia pracowników prokuratury "często są na poziomie dalece odbiegającym od kwalifikacji, znajomości codziennego funkcjonowania prokuratury".

Zapowiedź inwestycji w prokuraturę i zatrudnienie nowych pracowników

"To jest moja misja, aby projektując budżet na przyszły rok zadbać właśnie o pracowników prokuratury, asystentów, urzędników, ale także o dopływ nowych kadr do jednostek prokuratury, zwłaszcza na najniższym szczeblu" – uzupełnił.

Jeszcze w piątek prokuratorzy generalny i krajowy zamierzają odbyć spotkania robocze w prokuraturach regionalnej i okręgowej w Lublinie.(PAP)

Autor: Piotr Nowak

pin/ par/