Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska powołała na wiceprezesa Bartosza Krzysztofa Kublika i powierzyła mu kierowanie pracami zarządu. Jednocześnie powołano go na stanowisko prezesa, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego - podał Bank Ochrony Środowiska. Rada Nadzorcza Banku z dniem 4 kwietnia 2024 r. delegowała Pana Artura Stefańskiego Członka Rady Nadzorczej, do czasowego pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.

Wcześniej, bez podania przyczyn Rada odwołała z zarządu banku Arkadiusza Garbarczyka, wiceprezesa - pierwszego zastępcę Prezesa Zarządu Banku.

Stanowisko prezesa

Jak podał bank w komunikacie Bartosz Krzysztof Kublik ma kierować pracami zarządu od 11 kwietnia "na czas określony, tj. do dnia wejścia w życie uchwały Rady Nadzorczej o powołaniu Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A."

"Jednocześnie Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Pana Bartosza Krzysztofa Kublika na stanowisko Prezesa Zarządu pod warunkiem wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz z dniem wydania tej zgody" - podano w komunikacie.

Stanowisko wiceprezesa

Z dniem 11 kwietnia 2024 r. powołano też Tomasza Jodłowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu - na czas określony, tj. do dnia wejścia w życie uchwały Rady Nadzorczej o powołaniu Wiceprezesa - pierwszego zastępcy prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. Jednocześnie Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Pana Tomasza Jodłowskiego na stanowisko Wiceprezesa - pierwszego zastępcę Prezesa Zarządu pod warunkiem wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz z dniem wydania tej zgody.

Również z dniem 11 kwietnia 2024 r. powołano na wiceprezesów banku: Kamila Kuźmińskiego, Krzysztofa Łabowskiego i Michała Należytego - podał bank.

Powołania do Zarządu Banku

Jak zaznaczono w komunikacie, wszystkie powołania do Zarządu Banku nastąpiły na nową, wspólną, trzyletnią kadencję rozpoczynającą się z dniem 11 kwietnia 2024 r.

W komunikacie dodano , że Rada Nadzorcza Banku z dniem 4 kwietnia 2024 r. delegowała Pana Artura Stefańskiego Członka Rady Nadzorczej, do czasowego pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. do końca dnia 10 kwietnia 2024 roku.

Delegowani z ramienia Rady Nadzorczej

"Pan Marcin Melchior Liberadzki oraz Pani Marzenna Urszula Sendecka pozostają delegowani z ramienia Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia obowiązków Wiceprezesów Zarządu Banku do końca dnia 10 kwietnia 2024 roku. Pan Marcin Melchior Liberadzki w okresie delegowania będzie kontynuował kierowanie pracami Zarządu Banku" - poinformowano.