Dziś sejmowa komisja śledcza ds. wyborów korespondencyjnych, która o godz. 10 rozpocznie kolejne posiedzenie, przesłucha dyrektora Departamentu Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli Bogdana Skwarkę oraz przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Sylwestra Marciniaka.

Komisja śledcza ds. wyborów kopertowych - przesłuchania 3 kwietnia

Dziś sejmowa komisja śledcza ds. wyborów korespondencyjnych, która o godz. 10 rozpocznie kolejne posiedzenie, przesłucha dyrektora Departamentu Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli Bogdana Skwarkę oraz przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Sylwestra Marciniaka.

Czym były wybory kopertowe?

Wybory prezydenckie, zgodnie z zarządzeniem marszałek Sejmu z lutego 2020 r., miały się odbyć 10 maja 2020 r. w formule głosowania korespondencyjnego z powodu epidemii COVID-19. Jednak 7 maja Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że ponieważ obowiązująca regulacja prawna pozbawiła PKW instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków, głosowanie 10 maja 2020 r. nie może się odbyć. Ostatecznie wybory odbyły się 28 czerwca (I tura), a głosowano w lokalach wyborczych.

Komisja śledcza ds. wyborów kopertowych - transmisja