Prognoza centralna dotycząca wzrostu PKB, przeprowadzona przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 23 ekspertów w marcu, zakłada wzrost na poziomie 3,1 proc. w 2024 r., a następnie przyspieszenie do 3,6 proc. w 2025 r. i spowolnienie do 3,4 proc. w 2026 r., wynika z raportu NBP. "Ankietowe prognozy kursu walutowego EUR/PLN na najbliższe lata są stabilne i wynoszą ok. 4,30" - czytamy.

W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna przewidywała wzrost PKB na poziomie 2,9% w 2024 r. i przyspieszenie do 3,3% w 2025 r.

"Typowe scenariusze rocznego tempa wzrostu realnego PKB w 2024 r., wynikające z prognoz ekspertów Ankiety Makroekonomicznej, zawierają się między 2,3% a 3,9%, przy prognozie centralnej równej 3,1%. W 2025 r. można się spodziewać wzrostu PKB o 2,5-4,5% (zakres typowych scena-riuszy), przy prognozie centralnej równej 3,6%. Z kolei przedział typowych scenariuszy tempa wzrostu PKB w 2026 r. zawiera się między 2,3% a 4,5%, przy prognozie centralnej równej 3,4%" - czytamy w raporcie.

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Zgodnie z najnowszymi prognozami ekspertów Ankiety Makroekonomicznej stopa bezrobocia rejestrowanego w najbliższych latach będzie stabilna i wyniesie ok. 5%. Roczne tempo wzrostu przeciętnego nominalnego wynagrodzenia brutto będzie się obniżało z 11,5% w 2024 r. do 7% w 2025 r. oraz 6,2% w 2026 r., podano także.

Wzrost PKB w strefie euro

"Eksperci Ankiety Makroekonomicznej spodziewają się, że roczne tempo wzrostu PKB w strefie euro w 2024 r. wyniesie 0,5%, a następnie przyspieszy do 1,4% w latach 2025-2026" - czytamy dalej.

Ceny ropy

Średnioroczna cena baryłki ropy Brent wyniesie, zdaniem ekspertów, ok. 85 USD w latach 2024-2025 i 89 USD w 2026 r.

Kursy walut

"Ankietowe prognozy kursu walutowego EUR/PLN na najbliższe lata są stabilne i wynoszą ok. 4,30" - czytamy dalej.

Ostatnia runda Ankiety Makroekonomicznej NBP odbyła się od 7 do 21 marca 2024 r. W badaniu uczestniczyło 23 ekspertów zewnętrznych reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze oraz organizacje przedsiębiorców i pracowników.