Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Tomasza Bardziłowskiego na stanowisko prezesa zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała Komisja. Grupa kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym.

Na początku lutego nadzwyczajne walne zgromadzenie GPW - na wniosek Skarbu Państwa, akcjonariusza reprezentującego 35,01% kapitału zakładowego - podjęło uchwałę w sprawie powołania Tomasza Bardziłowskiego na stanowisko prezesa giełdy. Na tym samym posiedzeniu Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na odwołanie Marka Dietla ze składu zarządu giełdy.

Grupa kapitałowa GPW

Grupa kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.