Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło, że aplikacja mObywatel została uzupełniona o dwa nowe dokumenty. Dzięki temu narzędziu pielęgniarki oraz położne mogą potwierdzać swoje uprawnienia zawodowe. Nowa funkcja obejmie 360 tysięcy osób.

Aplikacja mObywatel 2.0 została wzbogacona o kolejną funkcję. W najnowszej aktualizacji dodano nowe dokumenty, które umożliwią potwierdzenie kwalifikacji zawodowych. Ta zmiana dotyczy 360 tysięcy osób pracujących jako pielęgniarki i położne.

Co nowego w mObywatelu?

W najnowszej aktualizacji aplikacji mObywatel 2.0 wprowadzono możliwość potwierdzania kwalifikacji zawodowych przez osoby zarejestrowane w okręgowych radach pielęgniarek i położnych. Nowo dodane dokumenty to Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki oraz Prawo Wykonywania Zawodu Położnej.

Zgodnie z zapewnieniami Ministerstwa Cyfryzacji, nowo dodane dokumenty są cyfrowymi zamiennikami tradycyjnych, papierowych wersji. Ich integracja z aplikacją umożliwi potwierdzenie kwalifikacji za pomocą smartfona, co jest wygodną opcją dla użytkowników.

Jak skorzystać z nowej funkcji?

Aby skorzystać z cyfrowej wersji Prawa Wykonywania Zawodu Pielęgniarki lub Położnej konieczne jest zalogowanie się do aplikacji mObywatel 2.0. Warunkiem jest również wpisanie danej osoby do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych przez odpowiednią okręgową radę. Osoby, które mogą skorzystać z Prawa Wykonywania Zawodu Pielęgniarki lub Położnej, to te, które:

  • posiadają dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych, albo posiadają nostryfikowany w Polsce dyplom ukończenia studiów pielęgniarskich lub położniczych, uzyskany w innym państwie niż państwo członkowskie UE,
  • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  • stan ich zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej,
  • wykazują nienaganną postawę etyczną.

Jak skorzystać z nowej funkcji?

Aby skorzystać z elektronicznego Prawa Wykonywania Zawodu Pielęgniarki lub Położnej w aplikacji, należy wykonać następujące kroki:

  • Pobrać aplikację mObywatel 2.0 z Google Play lub App Store.
  • Zarejestrować się w aplikacji, potwierdzając tożsamość za pomocą profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu.
  • Dodać pierwszy obowiązkowy dokument, tak jak mDowód lub Diia.pl.
  • Dodać dokument Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki/Położnej. Można go znaleźć go w sekcji Dokumenty na górnym ekranie startowym. Należy nacisnąć opcję "Dodaj" i wybierz odpowiedni dokument z listy. Aby go dodać, konieczne jest być osobą zarejestrowaną w okręgowym rejestrze pielęgniarek/położnych.
  • Dane zostaną wyświetlone wraz z datą ostatniej aktualizacji. Będzie można je przedstawić osobie, która będzie chciała zweryfikować dokument.
  • Można również potwierdzić elektroniczne Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki/Położnej za pomocą kodu QR. Wystarczy nacisnąć opcję "Potwierdź swoje dane", a następnie zeskanować kod QR osoby, która sprawdza dokument.

Jakie nowe funkcje zostały wprowadzone w mObywatelu?

Lista dokumentów w aplikacji wciąż się rozszerza tak, by jak największa liczba użytkowników z różnymi potrzebami i z różnych grup społecznych mogła korzystać z ich elektronicznych wersji. Aplikacja mObywatel oferuje już szereg dokumentów, w tym cyfrowe legitymacje dla uczniów, studentów oraz rencistów. Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny również mogą korzystać z funkcji tej aplikacji. Natomiast jeśli chodzi o potwierdzanie uprawnień zawodowych, możliwość ta jest dostępna już dla posłów i adwokatów.

mObywatel. Jakie funkcje zostaną dodane w najbliższym czasie?

Planowane jest dodanie kolejnych dokumentów do aplikacji, takich jak legitymacje dla osób niepełnosprawnych czy honorowych dawców krwi.

Pracujemy nad usługą, którą nazwaliśmy roboczo modułem "stłuczka". Chodzi o to, że kiedy ktoś z nas pada ofiarą zdarzenia drogowego niewymagającego wezwania policji, ale wymagającego wymiany danych, które potem będą przesłane ubezpieczycielowi, to wcale nie trzeba robić tego na papierze. Wystarczy wypełnić stosowny formularz w mObywatelu, wymienić się tożsamością z drugim uczestnikiem tejże stłuczki i w automatyczny, cyfrowy sposób takie dane powędrują zarówno do drugiej osoby, jak i do towarzystw ubezpieczeniowych - zaznaczył wiceszef resortu cyfryzacji.

Planowane jest uruchomienie tej usługi jeszcze w tym roku. Dodatkowo zostało ogłoszone, że wkrótce, w uzgodnieniu z rzeczniczką praw dziecka, wdrożone do aplikacji zostaną informacje o tym, w jaki sposób młodzież czy osoby dorosłe mogą skontaktować się ze specjalistami, kiedy są w kryzysie psychicznym.