Polski rząd liczy na zwiększenie zakresu i skali współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) i liczy w szczególności na wsparcie w finansowaniu w zakresie obrony i bezpieczeństwa, poinformował minister finansów Andrzej Domański. Na początku marca Komisja Europejska przedstawiła pierwszą w historii europejską strategię przemysłu obronnego na szczeblu UE i zaproponowała zestaw nowych działań wspierających konkurencyjność i gotowość przemysłu obronnego.

"Kluczowe wyzwania to oczywiście transformacja energetyczna, poprawa konkurencyjności polskiej gospodarki, o której będziemy chcieli bardzo dużo także w kontekście polskiej prezydencji, oraz oczywiście wsparcie dla przemysłu obronnego w świetle wojny w Ukrainie i sytuacji geopolitycznej" - powiedział Domański podczas konferencji prasowej dotyczącej wyników EBI.

"Liczymy na bank oferujący finansowanie w zakresie obrony i bezpieczeństwa. Aktualnie trwa dyskusja na forum Unii Europejskiej na temat zwiększenia roli banku w odpowiedzi na realne potrzeby jego członków. W zeszłym tygodniu liderzy zdecydowali, że Europejski Bank Inwestycyjny powinien dostosować swoje polityki do finansowania sektora obronnego. W kontekście wojny w Ukrainie chciałem docenić działania EBI i podziękować pani prezes [Teresy] Czerwińskiej za osobiste zaangażowanie" - dodał minister.

Możliwość zwiększenia współpracy z EBI

Wskazał, że polski rząd widzi możliwość zwiększenia zakresu i skali współpracy z EBI. Kluczowe będzie także wsparcie banku dla samorządów.

Europejska strategia przemysłu obronnego

Na początku marca Komisja Europejska przedstawiła pierwszą w historii europejską strategię przemysłu obronnego na szczeblu UE i zaproponowała zestaw nowych działań wspierających konkurencyjność i gotowość przemysłu obronnego. W strategii przemysłu przedstawiono zestaw działań na rzecz m.in. uwzględnienia kultury gotowości obronnej we wszystkich dziedzinach polityki, w szczególności poprzez wezwanie do dokonania w tym roku przeglądu polityki kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Europejski Bank Inwestycyjny jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą pożyczek długoterminowych, której właścicielami są jej państwa członkowskie.