Rada Ministrów planuje przyjąć w II kwartale projekt nowelizacji niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego, wynika z informacji w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu to Ministerstwo Rozwoju i Technologii; planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów: II kwartał 2024 r.

Pakiet deregulacyjny dla gospodarki:

Uproszczenia prawa gospodarczego i administracyjnego

Wprowadzone zostaną uproszczenia dotyczące prawa gospodarczego i administracyjnego. Chodzi m.in. o:

  • ułatwienia przy podejmowaniu pierwszych kroków w biznesie,
  • skrócenie maksymalnego czasu kontroli mikroprzedsiębiorców z 12 do 6 dni,
  • wprowadzenie zasady odpowiedniego vacatio legis dla projektów ustaw związanych z działalnością gospodarczą.

Nowe przepisy mają wprowadzić także zmiany, które będą dotyczyć skuteczniej obrony praw przedsiębiorców" - czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu (CIR).

Założenia projektu

Projekt będzie również przewidywał wprowadzenie do przepisów zasad w obszarze tworzenia prawa gospodarczego, które docelowo powinny pozwolić na zmniejszenie obciążeń administracyjnych wynikających z tworzonego prawa, jak również wzmacniające mechanizmy oceny funkcjonowania projektowanego aktu prawnego czy proces dokonywania przeglądów prawa gospodarczego, zapowiedziano także w wykazie prac legislacyjnych i programowych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu to Ministerstwo Rozwoju i Technologii; planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów: II kwartał 2024 r., podsumowano.