Podczas konferencji Andrzeja Domańskiego, ministra finansów oraz Izabeli Leszczyny, ministry zdrowia, przedstawiono nowe założenia dotyczące naliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.

- Jak dobrze wiemy, Polski Ład sprawił, że składka zdrowotna wyraźnie wzrosła - wskazał Andrzej Domański.

Główne cele zmian w składce zdrowotnej:

  • Uproszczenie zasad wyliczania i opłacania składki zdrowotnej.
  • Obniżenie wysokości składki zdrowotnej, szczególnie dla podatników o niskich i średnich dochodach.
  • Rozwiązanie problemu składki zdrowotnej od sprzedaży aktywów trwałych.

Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2025 roku.

- W Polsce mamy cztery formy rozliczania się przedsiębiorców: skalę podatkową, 19-proc. podatek liniowy, ryczałt oraz tzw. kartę podatkową - mówił Andrzej Domański na wstępie przedstawiającym zmiany w naliczaniu składki zdrowotnej.

Zmiany składki zdrowotnej dla przedsiębiorców na skali podatkowej

Jak powiedział Andrzej Domański, dla przedsiębiorców na skali podatkowej, proponują niską, ryczałtową składkę wynoszącą 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia dla wszystkich tej grupy osób prowadzących firmę.

"W warunkach roku 2025 oznacza to prognozowaną minimalną korzyść w wysokości ok. 100 zł miesięcznie/ok. 1200 zł rocznie (w warunkach 2024 roku taka składka wynosiłaby 286,33 zł vs. 381,78 zł obecnie; od 2025 roku odpowiednio ok. 310 zł vs. ok. 410 zł). Dla dużej grupy podatników korzyść ta będzie znacznie większa" - wskazano na prezentacji.

Powiedziano również, nie będzie konieczności comiesięcznego wyliczania podstawy oskładkowania i nie będzie składki od zbywanych środków trwałych.

Nowa składka zdrowotna - podatek liniowy

W przypadku przedsiębiorców rozliczających się na podstawie podatku liniowego Andrzej Domański proponuje stałą, niską składkę wynoszącą 9 od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia do dochodu wynoszącego dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia.

"W warunkach roku 2025 oznacza to prognozowaną składkę zdrowotną niższą o ok. 100 zł miesięcznie/1200 zł rocznie (w warunkach 2024 r. taka składka wynosiłaby 286,33 zł vs. 381,78 zł obecnie; od 2025 roku odpowiednio ok. 310 zł vs. ok 410 zł). Po przekroczeniu dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia składka wyniesie 4,9 proc. od nadwyżki ponad dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia" - podano.

Wskazano również, że maksymalnie składka zdrowotna będzie niższa o ok. 530 zł miesięcznie/6360 zł rocznie. Zagwarantowano również możliwość opłacenia składki w oparciu o 1/12 ostatniego wykazanego rocznego dochodu oraz możliwość niewykazywania składki zdrowotnej od zbywanych środków trwałych.

Założono również likwidację odliczenia składki zdrowotnej w PIT.

Nowa składka zdrowotna - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W przypadku przedsiębiorców rozliczających się przez ryczałt od przychodów ewidencjonowanych założono również stałą, niską składkę wynoszącą 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia do miesięcznego przychodu wynoszącego czterokrotność przeciętnego wynagrodzenia.

"Po przekroczeniu czterokrotności przeciętnego wynagrodzenia składka w wysokości 3,5 proc. od nadwyżki ponad czterokrotności przeciętnego wynagrodzenia" - podano.

Założono również wyłączenie przychodów ze zbycia środków trwałych z podstawy obliczania składki zdrowotnej oraz likwidację odliczenia składki w PIT.

Nowa składka zdrowotna - karta podatkowa

Dla przedsiębiorców rozliczających się na podstawie tzw. karty podatkowej zaproponowano jak wyżej niższą składkę wynoszącą 9 od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia.

"W warunkach roku 2025 oznacza to prognozowaną korzyść w wysokości ok. 100 zł miesięcznie / ok. 1200 zł rocznie" - przekazano. Założono również likwidację odliczenia składki w PIT.