13 marca do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu wpłynęła skarga Komisji Europejskiej przeciwko Polsce dotycząca przepisów prawa farmaceutycznego, które zakazują reklamy aptek lub punktów aptecznych i ich działalności - podał TSUE w piątek.

"W ocenie Komisji zakaz ten jest niezgodny z dyrektywą o handlu elektronicznym oraz art. 49 i 56 Traktatu o Funkcjonowaniu UE w zakresie, w jakim zakazuje wszelkich form komunikacji handlowej, w tym drogą elektroniczną, na przykład za pośrednictwem strony internetowej utworzonej przez farmaceutę. Przepis ten ogranicza swobodę przedsiębiorczości i swobodę świadczenia usług, wykraczając poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celu ochrony zdrowia publicznego" - podał TSUE.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

luo/ akl/