Od połowy roku Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, oprócz centrali w Warszawie, będzie miała delegatury w 15 pozostałych województwach.

Nowa struktura obejmuje centralę w Warszawie oraz delegatury w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi i Olsztynie. Delegatury ABW będą się też mieścić w Opolu, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu i Zielonej Górze - wynika z zarządzenia premiera Donalda Tuska ogłoszonego w Monitorze Polskim.

Do połowy roku zaczną funkcjonować: wydział zamiejscowy w Olsztynie, który podlega pod delegaturę ABW w Białymstoku, wydziały w Bydgoszczy i Szczecinie – należące do delegatury w Gdańsku oraz placówki zamiejscowe w Krakowie, Łodzi i Opolu, dla których nadrzędna jest delegatura ABW w Katowicach.

W strukturze poznańskiej delegatury do 1 lipca pozostaną wydziały we Wrocławiu i Zielonej Górze, a delegatury w Lublinie wydziały zamiejscowe w Radomiu i Rzeszowie.

W strukturze ABW, którą zapisano w zarządzeniu szefa Rady Ministrów są też nadal departamenty: bezpieczeństwa teleinformatycznego, kontrwywiadu, postępowań karnych, ochrony informacji niejawnych i wsparcia operacyjno-technicznego. Oprócz nich w zmienionym statucie Agencji wymieniono dotychczasowe departamenty bezpieczeństwa wewnętrznego i audytu, zagrożeń strategicznych, informacji, analiz i prognoz, a także biura - prawne, finansów, kadr, logistyki, badań kryminalistycznych, ewidencji i archiwum oraz Centrum Antyterrorystyczne, Centralny Ośrodek Szkolenia i Edukacji i gabinet szefa Agencji.

Szefem ABW jest płk Rafał Syrysko, a jego zastępcami płk Bernard Bogusławski, płk Adam Ciszewski, mjr Paweł Chomentowski i płk Michał Roguski.

Projekt zmian w strukturze Agencji pozytywnie zaopiniowała sejmowa komisja ds. służb specjalnych.