Minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz wręczyła w piątek akty powołań ekspertom zasiadającym w Radzie ds. Polityki Senioralnej. Musimy dokonać diagnozy sytuacji i dać rekomendacje do przygotowania nowych projektów i programów - powiedziała minister.

Okła-Drewnowicz zainaugurowała w piątek pierwsze posiedzenie Rady ds. Polityki Senioralnej. Podczas uroczystości w Kancelarii Premiera minister wręczyła 30 członkom Rady akty powołań na dwuletnią kadencję.

Minister przypomniała, że do udziału w gremium zgłosiło się w sumie 173 kandydatów. "Wybór był bardzo trudny, ale staraliśmy się go dokonać tak, żeby różne środowiska miały swoich reprezentantów. Są wśród państwa naukowcy, lekarze, samorządowcy, przedstawiciele organizacji seniorskich, pracodawców" - wymieniła.

Dodała, że Rada będzie pracowała nad rekomendacjami, które przełożą się na konkretne rozwiązania legislacyjne.

W rozmowie z dziennikarzami minister przyznała, że najbliższe dwa lata będą dla Rady bardzo pracowite. "Nie wyobrażam sobie budowania polityki senioralnej bez udziału strony społecznej" - podkreśliła Okła-Drewnowicz.

Polityka senioralna

Zaznaczyła, że polityka senioralna powinna być całościowa, a obecnie istnieją jedynie fragmentaryczne rozwiązania. "Musimy dokonać diagnozy sytuacji i dać rekomendacje do przygotowania nowych projektów, czy też programów i połączyć to, co dzisiaj funkcjonuje bardzo odrębnie" - powiedziała minister.

Dodała, że na pierwszym spotkaniu eksperci będą rozmawiać ogólnie o opiece senioralnej, planowane jest też powołanie kilkuosobowych zespołów roboczych, które skupią się na wypracowani rekomendacji.

Okła-Drewnowicz poinformowała, że przewodniczącą Rady do spraw Polityki Senioralnej będzie prof. Marta Podhorecka – fizjoterapeutka, pracowniczka naukowa, twórczyni programów senioralnych, członkini polskich i międzynarodowych gremiów medycznych.

"Czuję ogromną odpowiedzialność, ale widząc cały zespół wiem, że łączy nas wspólna pasja, mamy wspólny cel, a to już bardzo dużo" - powiedziała prof. Podhorecka. Podkreśliła, że zmiany w niektórych sferach polityki senioralnej są bardzo potrzebne.

Zasiadający w radzie kierownik ośrodka pomocy społecznej oraz twórca i animator lokalnych projektów senioralnych Maciej Klimek ocenił, że polityka senioralna nie była do tej pory skoordynowana. Zwrócił uwagę, że wyzwań jest bardzo wiele. "Mowa tu o opiece długoterminowej nad osobami starszymi, problemy z usługami opiekuńczymi, a także wsparcie aktywnych seniorów" - wskazał Klimek.

Dodał, że zadaniem rady eksperckiej będzie skoordynowanie tych działań i stworzenie tzw. koszyka usług dla seniorów.