Jako Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jesteśmy na ostatnim etapie przygotowania do rewizji Krajowego Planu Odbudowy - powiedział wiceminister tego resortu Jacek Protas. Przekazał, że rozmowy z Komisją Europejską na temat wprowadzenia zmian w KPO mają ruszyć na początku marca. Decyzję o odblokowaniu środków europejskich przekazała na wspólnej konferencji z premierem Donaldem Tuskiem oraz premierem Alexandrem De Croo szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Podczas briefingu w Lidzbarku Warmińskim wiceminister funduszy i polityki regionalnej, poseł Jacek Protas odniósł się do zapowiedzi szefowej KE Ursuli von der Leyen, że w tym tygodniu zapadną dwie decyzje ws. funduszy europejskich dla Polski.

"Chcę państwa poinformować, że jako Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w tej chwili jesteśmy na ostatnim etapie przygotowania do rewizji Krajowego Planu Odbudowy. Oznacza to tyle, że zebraliśmy informacje z poszczególnych resortów, dysponentów środków na KPO, o tym jakie zmiany w tym planie chcieliby wprowadzić, wynikające przede wszystkim z tego, że mamy 2,5 roku opóźnienia w jego realizacji" - mówił.

Napięty harmonogram realizacji inwestycji z KPO

Przypomniał, że na realizację przedsięwzięć zaplanowanych w ramach KPO jest niewiele ponad dwa lata, więc harmonogram działań jest bardzo napięty. "Do tej pory nic się nie działo, do tej pory mieliśmy zablokowane te środki, więc zrozumiałe, że nie jesteśmy w stanie pierwotnie przygotowanego programu w pełni zrealizować. Potrzeba dość radykalnych zmian. Komisja Europejska zgodziła się na podjęcie procesu rewizji i już na początku marca rozpoczniemy rozmowy z KE na temat wprowadzenia zmian w KPO, tak, żeby wszystkie środki, te 60 mld (euro), były do wykorzystania" - powiedział Protas.

Jak tłumaczył, zakończenie procesu inwestycyjnego powinno nastąpić przed 31 sierpnia 2026 r., co znaczy, że do tego czasu trzeba wysłać ostatnie faktury czy też wnioski o płatność do KE. "Czy uda się ten okres przedłużyć? Tego dzisiaj, oczywiście nie wiemy. Jeżeli również inne kraje europejskie będą miały trudności, żeby wykorzystać w pełni te środki, to być może stworzy się jakaś koalicja, dzięki której będzie można ten deadline przesunąć, ale o tym dzisiaj oczywiście trudno jest wyrokować" - stwierdził polityk.

Krajowy Plan Odbudowy dla Polski

Krajowy Plan Odbudowy dla Polski przewiduje 55 inwestycji i 55 reform, których celem jest wzmocnienie polskiej gospodarki po pandemii Covid-19. W ramach tej puli Polska ma otrzymać 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek. Zgodnie z celami UE znaczna część budżetu KPO przeznaczona ma zostać na: cele klimatyczne (46,6 proc.), transformację cyfrową (21,3 proc.), a także na reformy socjalne (22,3 proc.).

Polska największym beneficjentem

W ramach Polityki Spójności na lata 2021-2027 Polska otrzyma ponad 340 mld zł (76 mld euro). Polska jest też największym beneficjentem tego wsparcia, a środki będą przeznaczone na wyrównanie szans rozwojowych między naszym krajem a innymi państwami UE, a także rozwój wszystkich regionów Polski. W ramach Polityki Spójności do samorządów trafi ok. 150 mld zł (33,5 mld euro). W połowie stycznia br. Polska wysłała do KE wniosek ws. spełnienia warunku dot. stosowania Karty Praw Podstawowych, którego spełnienie umożliwia refundacje wydatków w ramach wszystkich celów i programów objętych Umową Partnerstwa (76 mld euro).

Decyzję o odblokowaniu środków europejskich przekazała na wspólnej konferencji z premierem Donaldem Tuskiem oraz premierem Alexandrem De Croo szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.