Prokuratura Okręgowa w Zamościu prowadzi śledztwo z zawiadomienia Europejskiego Urzędu do spraw Nadużyć Finansowych w sprawie doprowadzenia Parlamentu Europejskiego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wysokości w kwocie 203 167 euro przez europosła Ryszarda Cz.

"Prokuratura Okręgowa w Zamościu w dniu 21 lutego 2024 r. skierowała do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu posła do Parlamentu Europejskiego Ryszarda Cz., w stosunku do którego zachodzi dostatecznie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa" - przekazała Prokuratura w informacji prasowej.

Uchylenie immunitetu. 243 wniosków o zwrot kosztów

Na czym polegało przestępstwo? W okresie od 10 czerwca do 12 listopada w Warszawie, Brukselii, Belgii Strasburgu, Francji Ryszard Cz. jako europoseł VII kadencji doprowadził Parlament Europejski do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w łącznej kwocie ponad 203 tys. euro.

"(…) w sporządzonych i podpisanych przez siebie dokumentach, podał nieprawdę, co do swojego miejsca zamieszkania w Polsce, wskazując, że miejsce to w kraju pochodzenia znajduje się pod dwoma adresami w Jaśle, w sytuacji, gdy jego faktycznym miejscem zamieszkania w Polsce była Warszawa, a nadto złożył 243 wnioski o zwrot kosztów podróży, w których podał nieprawdę, co do odbywanych podróży służbowych, w tym pojazdów, jakimi miał odbywać podróże i liczby przejechanych kilometrów, wprowadzając odpowiednie służby Parlamentu w błąd, co do wskazanych wyżej okoliczności, co miało wpływ na przyznanie mu zwrotu wydatków na podróże służbowe, dodatków pobytowych związanych z obecnością w posiedzeniach komisji w polskim parlamencie, diet związanych z czasem podróży oraz odległością z tytułu podróży, czym działał na szkodę wskazanej wyżej instytucji i uczynił sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu" - czytamy w komunikacie prokuratury.