Stopa bezrobocia w styczniu 2024 r. wyniosła 5,4 proc. wobec 5,1 proc. miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny.

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 837,1 tys. wobec 788,2 tys. osób miesiąc wcześniej.

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej wcześniej szacował, że stopa bezrobocia w styczniu wyniosła 5,4 proc.

Konsensus wskazywał, że w styczniu stopa bezrobocia wyniosła 5,4 proc.