Nowe przepisy dot. znakowania napojów alkoholowych m.in. regulują kiedy na etykiecie napoju spirytusowego może pojawić się określenie „nalewka”. Przepisy wejdą w życie za pół roku, ale ministerstwo rolnictwa już opublikowało stosowne rozporządzenie. Napoje alkoholowe, które zostały wprowadzone do obrotu przed dniem wejścia w życie rozporządzenia i zawierają w oznakowaniu określenie „nalewka”, a nie spełniają nowych wymagań, mogą pozostawać w obrocie do wyczerpania ich zapasów - poinformowano w komunikacie

Jak czytamy w komunikacie resortu rolnictwa, "19 lutego 2024 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadzające zmiany w zasadach informowania konsumentów na temat napojów alkoholowych. Nowe przepisy m.in. regulują kiedy na etykiecie napoju spirytusowego może pojawić się określenie „nalewka” oraz wprowadzają obowiązek podawania rzeczywistej objętościowej zawartości alkoholu trunków sprzedawanych w barach i restauracjach".

W przepisach Unii Europejskiej nie ma pojęcia „nalewka”

MRiRW wyjaśniło, że w przepisach Unii Europejskiej, które regulują kwestie znakowania napojów spirytusowych nazwami prawnymi, nie ma pojęcia „nalewka”. Nazwa ta jest specyficzna dla naszego kraju, a konsumenci kojarzą ją ze szczególnym rodzajem napoju alkoholowego. Nalewki należą do tradycyjnych polskich trunków.

W Polsce określenie „nalewka” odnosi się do napoju spirytusowego wytworzonego na bazie alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego. Ważnym etapem produkcji jest proces maceracji części roślin, takich jak zioła, zielone orzechy włoskie, pędy sosny, kwiaty (np. mniszka lekarskiego, czarnego bzu, lipy) lub owoców w alkoholu etylowym, dzięki czemu napój spirytusowy uzyskuje specjalne właściwości aromatyczne.

Ochrona określenia „nalewka”

W celu ochrony określenia „nalewka”, napój alkoholowy będzie można oznakować po spełnieniu określonych warunków.

Z uwagi na tradycyjne praktyki produkcyjne stosowane zwyczajowo przy wyrobie „nalewek”, przepisy wykluczają możliwość barwienia, aromatyzowania czy też dodawania soków owocowych, zagęszczonych soków owocowych oraz wyrobów winiarskich.

Ze względu na różne okresy maceracji poszczególnych składników w rozporządzeniu określono minimalny czas tego etapu produkcji, który uwzględnia specyfikę poszczególnych surowców.

Zgodnie z nowymi regulacjami określenie „nalewka” będzie można uzupełnić o nazwę jej dominującego smaku pochodzącego z produktów stosowanych w maceracji. Przykładowo, jeżeli do wyrobu zastosowano wiśnie, które w wyniku odpowiedniego czasu maceracji w alkoholu nadały produktowi gotowemu smak pochodzący z tego owocu, na etykiecie będzie można umieścić określenie „nalewka wiśniowa”.

Rozporządzenie o zawartości alkoholu

Rozporządzenie wprowadza obowiązek podawania rzeczywistej objętościowej zawartościalkoholu dla produktów sprzedawanych w placówkach gastronomicznych. Wymóg przekazywania tej informacji odnosi się do napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,2 proc. objętościowych oferowanych, np. w restauracji, pubie, barze. Zdaniem resortu, umożliwi to konsumentom dokonanie świadomego wyboru produktu ze względu na zawartość alkoholu.

Jednak obowiązek wskazywania zawartości alkoholu nie będzie dotyczył napojów alkoholowych w postaci drinków lub koktajli, sporządzanych w miejscu sprzedaży na życzenie konsumenta.

Zmiana zasad etykietowania

Przepisy wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw (tj. 19 sierpnia br.). Ten półroczny okres pozwoli przedsiębiorcom na dostosowanie się do zmienionych zasad etykietowania.

Napoje alkoholowe, które zostały wprowadzone do obrotu przed dniem wejścia w życie rozporządzenia i zawierają w oznakowaniu określenie „nalewka”, a nie spełniają nowych wymagań, mogą pozostawać w obrocie do wyczerpania ich zapasów - poinformowano w komunikacie.