Inflacja konsumencka wyniosła 3,9% w ujęciu rocznym w styczniu 2024 r., według wstępnych danych, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,4%, podał też GUS. W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,9%, napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych - wzrosły o 0,5%; ceny mieszkania odnotowały wzrost o 0,8%, w tym nośników energii odnotowały wzrost o 0,4%.

"Według wstępnych danych w styczniu 2024 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 3,9% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,4%" - czytamy w komunikacie.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 4,9% r/r, napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych - o 8,8%; ceny mieszkania odnotowały wzrost o 2,3% r/r - w tym nośniki energii: spadek o 2,1%; ceny transportu odnotowały spadek o 4,4%, w tym paliw do prywatnych środków transportu - spadek o 9,1%.

W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,9%, napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych - wzrosły o 0,5%; ceny mieszkania odnotowały wzrost o 0,8%, w tym nośników energii odnotowały wzrost o 0,4%; ceny transportu odnotowały spadek o 2,8%, w tym paliw do prywatnych środków transportu - spadek o 2,3%.

Konsensus rynkowy wynosił: +4,1% r/r i +0,4% m/m.