Powstał projekt ustawy, która przewiduje objęcie całej Puszczy Białowieskiej ochroną w formie parku narodowego - poinformował w Warszawie przed rozpoczęciem obrad senackiej komisji klimatu i środowiska jej przewodniczący senator Stanisław Gawłowski. Mówił, że komisja chce zaprosić do tej dyskusji organizacje pozarządowe, polski rząd, samorządowców z regionu Puszczy Białowieskiej, przedsiębiorców.

Jest to projekt pod nazwą: "O obiekcie Światowego Dziedzictwa UNESCO Puszcza Białowieska". Powstał we współpracy z Pracownią na Rzecz Wszystkich Istot, prawnikami.

"To jest projekt ustawy, w którym staraliśmy się zawrzeć cały szereg (interesów) bardzo istotnych z punktu widzenia zarówno społeczności lokalnej, samorządów terytorialnych, ludzi, przedsiębiorców tam działających, ale też celów związanych z ochroną przyrody, ochroną tego obszaru, zawrzeć interesy, które dotyczą leśników tam pracujących" - powiedział Gawłowski.

Projekt początkiem debaty

Gawłowski powiedział, że projekt ten ma być początkiem debaty na temat ochrony puszczy jako wyjątkowego miejsca o unikalnych walorach przyrodniczych w skali świata.

"My dzisiaj chcemy wrócić do dyskusji na posiedzeniu komisji klimatu i środowiska nad objęciem tego bardzo cennego obszaru dla Polski, Polaków i dla Europy właśnie taką formą ochrony jak przypisana jest parkom narodowym" - powiedział Gawłowski.

Mówił, że komisja chce zaprosić do tej dyskusji organizacje pozarządowe, polski rząd, samorządowców z regionu Puszczy Białowieskiej, przedsiębiorców.

Renta przyrodnicza

"Ten projekt uwzględnia zarówno rentę przyrodniczą dla samorządów tam znajdujących się, zabezpiecza dostęp ludności tam mieszkającej do surowca jakim jest drewno, ale jednocześnie likwiduje możliwość przemysłowego wykorzystania tego obszaru w takim wymiarze lasów gospodarczych (Lasów Państwowych), jednocześnie nadaje taką samą formę ochrony dla całego obszaru ok. 60 tys. ha Puszczy Białowieskiej, jak dla parku narodowego" - poinformował Gawłowski.