Potrzebny jest jeden spójny dokument prawny dotyczący zarządzania Puszczą Białowieską oraz porozumienie wszystkich zainteresowanych środowisk, by rozwiązać problemy związane z ochroną tej puszczy - oceniła Najwyższa Izba Kontroli. Puszcza Białowieska jest jedynym w Polsce obiektem przyrodniczym wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO ze względu na swoje unikalne walory przyrodnicze.

To główne wnioski z podsumowanej w delegaturze NIK w Białymstoku kontroli tej Izby dotyczącej wpływu unijnych dyrektyw - siedliskowej i ptasiej - na gospodarkę leśną w Puszczy Białowieskiej.

Zaniedbania ministerialne

P.o. wicedyrektora delegatury NIK w Białymstoku Paweł Tołwiński poinformował na konferencji prasowej, że kontrola wykazała m.in. zaniedbania ministerialne w sprawie opracowywania zintegrowanego planu zarządzania obiektem światowego dziedzictwa UNESCOPuszcza Białowieska, do czego zobowiązania były podjęte już w 2014 r. i do tej pory taki dokument nie jest przyjęty.

Jak mówił, brak tego dokumentu, a także "niekonsekwencja w stanowieniu ograniczeń dotyczących prowadzenia gospodarki leśnej na terenie puszczy doprowadziły do funkcjonowania na tym terenie odmiennych i częściowo sprzecznych ze sobą reżimów ochrony: jednego opartego na planie zadań ochrony obszaru Natura 2000 i dyrektyw siedliskowej i ptasiej, oraz drugiego, wynikającego z zobowiązań międzynarodowych związanych z wpisaniem w 2014 r. tego obszaru na listę UNESCO".

Jednym z wniosków z kontroli jest to, aby Polska dostosowała przepisy dotyczące ochrony przyrody z międzynarodowymi zobowiązaniami dotyczącymi Puszczy Białowieskiej.

"Ta kontrola - i o to nam tak naprawdę chodziło - odpowiedziała na pytanie, dlaczego mamy aktualnie tak dużo problemów związanych z Puszczą Białowieską i jakie jest wyjście z tej sytuacji" - powiedział p.o. dyrektora delegatury NIK w Białymstoku Janusz Pawelczyk. Dodał, że informacja pokontrolna trafiła m.in. do wszystkich instytucji odpowiedzialnych za ochronę Puszczy Białowieskiej, aby na podstawie tych ustaleń wdrażać rozwiązania.

"Okrągły stół" w sprawie Puszczy Białowieskiej

Dodał, że "wydaje się, że odpowiedź na to, co trzeba zrobić i jak to trzeba zrobić, znaleźliśmy". "Cały czas też sugerowaliśmy w toku kontroli przedstawicielom ministerstwa (klimatu), że aby doszło do porozumienia, do tego konsensusu w kwestii ochrony Puszczy Białowieskiej, musi rozpocząć się merytoryczna dyskusja pomiędzy wszystkimi środowiskami. Jeśli tego nie będzie, to będziemy mieli ciągle konflikt pomiędzy różnymi grupami, które mają, jak się wydaje - z pozoru rozbieżne interesy" - powiedział Pawelczyk. Dodał, że potrzeby jest "okrągły stół" w tej sprawie.

Kontrole u ministerstwie

Kontrola dotyczyła okresu od lipca 2018 r. do końca stycznia 2021 r. To czas, gdy w puszczy były prowadzone zwiększone wycinki - wyjaśnił Janusz Pawelczyk. Przeciwko tym wycinkom protestowały organizacje ekologiczne. Jak przypomina NIK w informacji z kontroli, wycinki te były uzasadniane przez ówczesne ministerstwo środowiska walką z gradacją kornika.

Natomiast od września 2021 r. do połowy marca 2022 r.NIK przeprowadziła kontrole w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Lasach Państwowych (dyrekcji generalnej i regionalnej w Białymstoku), nadleśnictwach: Białowieża, Browsk i Hajnówka oraz w Białowieskim Parku Narodowym.

Kontrolowano m.in. prace nad zintegrowanym planem zarządzania obiektem światowego dziedzictwa Puszcza Białowieska, aneksami do Planów Urządzania Lasu (PUL) na lata 2012-2021 w puszczańskich nadleśnictwach i PUL-ami na lata 2022-2031, prowadzenie gospodarki leśnej w puszczy i m.in. nadzór nad tą gospodarką, wpływ unijnych dyrektyw siedliskowej i ptasiej na gospodarkę leśną, okresowy monitoring gatunków na obszarach Natura 2000.

Konstytucja dla Puszczy Białowieskiej

W styczniu obecna minister klimatu Paulina Hennig-Kloska zapowiedziała Konstytucję dla Puszczy Białowieskiej. "Zależy nam na wypracowaniu wspólnego, jednolitego głosu. Obecnie trwają prace nad ważnymi dokumentami, a wniosek jest jeden: potrzebujemy Konstytucji dla Puszczy i taki dokument będziemy chcieli przygotować" - mówiła.

W grudniu 2023 r. zakończyły się konsultacje społeczne nad opracowanym na zlecenie ministerstwa klimatu zintegrowanym dokumentem zarządzania obiektem światowego dziedzictwa Białowieża Forest. Przez dwa lata pracował nad nim Instytut Ochrony Środowiska-IOŚ PIB. NIK podała, że kontrola nie obejmowała prac nad tym dokumentem.

Ministerstwo klimatu szuka eksperta

Ministerstwo klimatu szuka w konkursie eksperta ds. zarządzania obiektem Białowieża Forest.

Puszcza Białowieska jest jedynym w Polsce obiektem przyrodniczym wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO ze względu na swoje unikalne walory przyrodnicze. Transgraniczny obiekt Białowieża Forest znajduje się po polskiej i białoruskiej stronie granicy.