Kolejne posiedzenie Sejmu X kadencji zaplanowano na drugi tydzień lutego. Posłowie będą obradować 7, 8 i 9 lutego 2024 r. Co będzie się działo na Wiejskiej? Czy zajmą się posłowie?

Kiedy odbędą się kolejne posiedzenie Sejmu?

Na oficjalnej stronie Sejmu RP pojawiła się informacja dotycząca kolejnych obrad na Wiejskiej. Wynika z niej, że 5. posiedzenia Sejmu X kadencji zaplanowane jest dopiero na drugi tydzień lutego. Posłowie będą obradować 7, 8 i 9 lutego 2024 r. Początek posiedzenia przewidziano na środę, 7 lutego, na godzinę 10:00.

Na 5. posiedzeniu Sejmu "dzień obywatelski"

Na 5. posiedzeniu Sejmu "dzień obywatelski". Projekty, których procedowanie zaplanowano na 7-9 lutego, dotyczą, m.in. wprowadzenia renty wdowiej, zakazania zgromadzeń propagujących związki jednopłciowe oraz wzmocnienia ochrony prawnokarnej przed czynami godzącymi w wolność sumienia i religii.

Potwierdził to, podczas spotkania z dziennikarzami, które miało miejsce 26 stycznia 2024 r., sam Marszałek Sejmu: – Wstępnie zaplanowaliśmy "dzień obywatelski". Jeżeli nam się uda, to będzie oznaczało, że po tym posiedzeniu będziemy mieli "przeprocedowane" wszystkie projekty obywatelskie. Wszystkie dziesięć, które pozostały po poprzedniej kadencji Izby i damy też dowód, że naprawdę zależy nam na tym, aby demokracja w Polsce była bezpośrednia i żeby ludzie byli poważnie traktowani.

Jaki jest plan 5. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?

Porządek obrad 5. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przedstawia się następująco:

 • pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej (druk nr 32) – uzasadnia Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Arkadiusz Iwaniak,
 • pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 27) –uzasadnia Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Marcin Zieleniecki,
 • pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy Tak dla rodziny, nie dla gender (druk nr 25) – uzasadnia Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Marek Jurek,
 • pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 26) – uzasadnia Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Krzysztof Kasprzak,
 • pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 29) – uzasadnia Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Mateusz Wagemann,
 • pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ochronie własności w Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego (druk nr 24) – uzasadnia Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Robert Bąkiewicz,
 • informacja Ministra Infrastruktury o skutkach stosowania ustawy – Prawo wodne wraz ze stanowiskiem Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (druki nr 86 i 149) – wystąpienia Ministra Infrastruktury oraz posła Piotra Głowskiego,
 • przedstawiony przez Radę Ministrów dokument: „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2022 r.” wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury (druki nr 167 i 172) – wystąpienia Ministra Infrastruktury oraz poseł Krystyny Sibińskiej,
 • pytania i informacje w sprawach bieżących.

Ponadto porządek dzienny 5. posiedzenia Sejmu może być uzupełniony o:

 • wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara (druki nr 175) – uzasadnia poseł Sebastian Kaleta, poseł Marcin Warchoł,
 • zmiany w składach osobowych komisji sejmowych.