Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 2,7% w grudniu 2023 r. wobec 2,8% miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Polska zanotowała drugi najniższy wskaźnik bezrobocia - po Malcie (2,4%). W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w grudniu 5,9%.

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 476 tys. w grudniu wobec 479 miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w grudniu 5,9%.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła 5,1% na koniec grudnia 2023 r. wobec 5% miesiąc wcześniej.