Na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu posłowie głosowali nad projektem budżetu na 2024 rok. W następnym tygodniu sprawą zajmie się Senat.

W czwartek 18 stycznia posłowie głosowali nad ustawą budżetową. Odbyło się trzecie czytanie rządowego projektu ustawy. Ustawa została przyjęta większością głosów.

Akt ma trafić na biurko prezydenta do 29 stycznia tego roku, wcześniej - 24 lub 25 stycznia - będzie na agendzie Senatu.

Głosowało 434 posłów, za było 240, przeciw 191, wstrzymało się 3, a nie głosowało 23 posłów. Sejm przyjął projekt ustawy budżetowej na 2024 rok.

Głosowanie nad całością projektu wyglądało następująco:

  • PiS - głosowało 177 posłów, przeciw było 176, wstrzymał się 1, a nie głosowało 12 posłów,
  • KO - głosowało 151 posłów, za było 151 posłów, 5 nie głosowało,
  • Polska2050-TD - głosowało 32 posłów, wszyscy byli za, 1 nie głosował,
  • Lewica - głosowało 25 posłów, wszyscy byli za, 1 osoba nie głosowała,
  • Konfederacja - głosowało 15 posłów, wszyscy byli przeciw, 3 posłów nie głosowało,
  • Kukiz15 - głosowało 2 posłów, wszyscy wstrzymali się od głosów, 1 poseł nie głosował.

Przypomnijmy: we wtorek Sejm zajął się drugim czytaniem projektu budżetu na 2024 rok, a projekt ustawy okołobudżetowej został odesłany do komisji, jednak ostatecznie został uchwalony przez posłów.

- To budżet Polek i Polaków. Realizujemy punk po punkcie nasze zobowiązanie - mówił przed głosowaniem Andrzej Domański, minister finansów. Wspomniał o 30-proc. podwyżkach dla nauczycieli, 33-proc. dla nauczycieli początkujących, o pieniądzach dla samorządów.

Założenia ustawy budżetowej

Projekt ustawy budżetowej na rok 2024 został przyjęty przez Radę Ministrów 19 grudnia 2023 roku i przekazany do Sejmu RP.

Projekt zakłada:

  • prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie ok. 682 mld zł,
  • limit wydatków budżetu państwa na poziomie ok. 866 mld zł,
  • deficyt budżetu państwa w wysokości nie większej niż 184 mld zł,
  • deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie 5,1 proc. PKB.

Jak wskazano, jest to poziom powyżej wartości referencyjnej dla nominalnego deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych, która została określona w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej na poziomie 3 proc. PKB.

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych według definicji UE określono na poziomie 54,2 proc. PKB.

Inflacja, PKB, wynagrodzenia, stopa bezrobocia - wskaźniki w ustawie budżetowej

Strona rządowa podaje, że według prognoz Ministerstwa Finansów w 2024 roku nastąpi poprawa dynamiki aktywności gospodarczej w Polsce, a wzrost PKB przyspieszy do 3,0 proc. po jego pogorszeniu w bieżącym roku.

Inflacyjne prognozy zakładają spadek do 6,6 proc. w przyszłym roku (średniorocznie). W kolejnych latach rząd oczekuje dalszego spadku do 4,1 proc. w 2025 roku oraz 3,1 proc. w 2026 roku.

Z kolei stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku ma wynieść 5,2 proc., a nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2024 roku wyniesie 9,8 proc., czyli o około 3 pkt proc. powyżej prognozowanej inflacji m.in. w efekcie stosunkowo wysokiego wzrostu płacy minimalnej.

Podwyżki dla nauczycieli

Jak pisaliśmy w Gazecie Prawnej, zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą okołobudżetową na 2024 rok, nauczyciele początkujący otrzymają 33 proc. podwyżki. Wzrost płac dla pozostałych nauczycieli będzie nieco niższy i wyniesie 30 proc. Zmiany te wynikają z art. 9 ust. 2 ustawy budżetowej, w którym ustala się kwotę bazową dla nauczycieli.

W roku 2023 kwota ta wynosiła 3981,55 zł, a w 2024 roku - 5176,02 zł. W związku ze zwiększeniem kwoty bazowej, zwiększają się także wynagrodzenia pedagogów. W praktyce taka podwyżka to co najmniej 1,5 tys. zł więcej dla nauczycieli na wszystkich szczeblach awansu zawodowego.

Podwyżki dla służb mundurowych i żołnierzy

W przyjętej w czwartek ustawie okołobudżetowej znalazł się zapis o podwyżce uposażeń żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy od marca 2024. Wyrównanie jednak będzie obowiązywać już od 1 stycznia 2024 roku.

"Ustawodawca w artykule 9 projektu ustawy budżetowej założył zwiększenie uposażeń żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy MSWiA o 20 proc. Jak wyglądać będzie ta podwyżka? Polega ona na podniesieniu kwoty bazowej żołnierzy i funkcjonariuszy z 1740,64 zł brutto do 2088,77 zł brutto z pominięciem rozporządzenia prezydenta z 8 marca 2023 r. ( Dz.U poz. 456) , obowiązującym od 1 marca ubiegłego roku" - informowaliśmy w Gazecie Prawnej.

Podwyżki dla budżetówki i pracowników ZUS

W 2024 r. pracownicy budżetówki mogą liczyć na podwyżki wynagrodzeń. Jak pisaliśmy, podwyżki 20-proc. dostaną urzędnicy, ale w państwowej sferze budżetowej z wyłączeniem wskazanych przez Donalda Tuska pracowników samorządów. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wyniesie 120 proc. (z wyłączeniem osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe). Oznacza to, że wynagrodzenia wzrosną o 20 proc.

W 2024 r. kwota bazowa m.in. w służbie cywilnej, od której wielokrotności jest naliczana pensja, ma wynieść 2628,54 zł. W 2023 r. kwota bazowa w tej grupie pracowników wynosiła 2190,45 zł.