W środę odbyła się konferencja prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Mówił o 2023 roku w gospodarce oraz koniunkturze na przyszłość.

Prezes NBP największą część swojego przemówienia poświęcił spadającej inflacji, przypisując to działaniom zarządzanej przez niego instytucji.

-W ciągu 10 miesięcy inflacja cały czas spadała. Obniżyła się o ponad 12 punktów procentowych. I NBP to przewidział. - chwalił się Glapiński.

- Jak państwo widzą wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego na niezmienionym poziomie. - mówił o stopach Glapiński.

Prezes NBP podjął też się prognozowania 2024 roku

-Spodziewamy się dalszego spadania inflacji w najbliższych miesiącach. W pierwszym kwartale, tym w którym jesteśmy, bieżącego roku ten spadek może być nawet szybszy niż przewidywano w naszej projekcji. W efekcie inflacja w najbliższych miesiącach może obniżyć się nawet poniżej trzech procent. To jest blisko celu inflacyjnego NBP, który ustalono na 2,5 procent. A nawet można powiedzieć, że będziemy w okolicach celu.