Stowarzyszenie Polska 2050 rozpoczęło ogólnopolską akcję promowania idei budżetów obywatelskich. Chcą namawiać mieszkańców do większej aktywności i zabierania głosu w sprawie pieniędzy przekazywanych na lokalne inicjatywy.

Budżet obywatelski? Z informacją śpieszy Stowarzyszenie Polska 2050

Na konferencji prasowej przewodniczący Stowarzyszenia Polska 2050 w Podlaskiem Marcin Dziemian powiedział:

"Chcemy, by Stowarzyszenie Polska 2050 zajęło się informacją o tym, do czego służą budżety obywatelskie, jak można z nich skorzystać".

Dodał także: "Na fali tego zrywu społecznego 15 października (dnia wyborów parlamentarnych) chcielibyśmy utrzymać tę aktywność społeczną wszystkich obywateli i ich świadomość, że to oni także współdecydują na bieżąco i mogą współdecydować, co się dzieje w ich miejscowościach, województwach czy powiatach"

Utworzenie budżetu obywatelskiego jest obowiązkowe w gminach będących miastami na prawach powiatu; pozostałe samorządy nie mają takiego obowiązku (np. powiaty czy samorządy województw), ale również mogą wydzielić pieniądze na taką inicjatywę. Podlascy działacze Stowarzyszenia Polska 2050 zwracają uwagę, że w tym regionie np. w Siemiatyczach czy Grajewie, budżety obywatelskie były, ale już nie funkcjonują, bo zainteresowanie nimi było nikłe. Wymieniali inne miejscowości, które są siedzibami powiatów, gdzie takich budżetów nie ma.

Polska samorządowa i przejmowanie inicjatywy przez mieszkańców

Dziemian ze Stowarzyszenia Polska 2050 kontynuuje: "Nie chcemy, by te budżety zawierały jakąś dużą kwotę, ale chcemy żeby mieszkańcy danych miejscowości próbowali funkcjonować na zasadach obywatelskich, żeby czuli się współodpowiedzialni za niektóre inwestycje i aktywizowali się społecznie".

Aktywiści stowarzyszenia mają też pomysł, by dało się wydzielić budżet obywatelski w powiecie białostockim (uważanym za największy powiat w kraju); kilka gmin w tym powiecie ma takie budżety, m.in. Wasilków i Supraśl.

W ramach swojej akcji działacze Stowarzyszenia Polska 2050 będą pytać władze samorządowe, czy planują takie budżety obywatelskie, zamierzają też prowadzić zbiórki podpisów pod inicjatywami uchwałodawczymi w gminach dotyczącymi budżetów obywatelskich lub w sprawie ewentualnych referendów lokalnych z pytaniami o taki budżet. Podkreślał, że warto przekonywać mieszkańców, iż mogą coś zmienić w swoim otoczeniu i mają na to wpływ.

Największy w Podlaskim budżet obywatelski ma stolica województwa - Białystok. W tym roku ma być w jego ramach zrealizowanych ponad dwadzieścia projektów za 15 mln zł. Głosowano ogółem na 119 projektów ogólnomiejskich i osiedlowych.