Szef Kancelarii Premiera Jan Grabiec przekazał, że premier Donald Tusk odwołał członków następujących rad: Instytutu Strat Wojennych, Instytutu De Republica, Instytutu Europy Środkowej, Instytutu Pokolenia i Instytutu Zachodniego.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powiedział PAP w sobotę m.in. o odwołaniu przez premiera wszystkich Członków Rady Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego.

"Podjęte zostały takie decyzje i dotyczą nie tylko członków rady tego instytutu, ale też pozostałych instytutów, które zostały powołane przez PiS i których działalność w ostatnich latach była mocno krytykowana ze względu z jednej strony na nadużycia finansowe, a z drugiej za obsadzenie funkcji zarówno zarządzających, jak i nadzorczych, w tych instytutach przez osoby wprost ze środowiska PiS, albo blisko z nimi związane" - powiedział Jan Grabiec.

"W związku z tym, że te instytuty, ich działalność, powinna służyć dobru ogółu, a nie służyć wzmacnianiu pozycji jednej partii, premier uznał, że czymś koniecznym jest odwołanie rad nadzorczych, w kolejnym kroku mocny przegląd aktywności tych instytucji, a na koniec decyzja jaką role powinny pełnić w przyszłości" - dodał.

Przekazał, że decyzje zapadły w piątek.

Odwołane rady nadzorcze

Zapytany jakich instytutów, obok Instytutu Strat Wojennych, dotyczy decyzja premiera, Grabiec wymienił: Instytut De Republica, Instytut Europy Środkowej, Instytut Pokolenia i Instytut Zachodni. Zaznaczył, że decyzja premiera dotyczy odwołania członków rad w tym zakresie, w którym ma on kompetencje powoływania ich rad. Wyjaśnił, że w przypadku niektórych z tych instytutów kompetencje powoływania członków rad mają także ministrowie. "W tym zakresie, w jakim jest to decyzja premiera, została podjęta wczoraj" - powiedział.

Dopytywany, czy odwołanie członków rad oznacza likwidację tych instytutów, odpowiedział, że to miałoby się odbyć innym aktem. "Zanim premier podejmie decyzję dotyczącą losów tych instytutów dokonany zostanie przegląd ich działalności, audyt, ocena tego co tam się wydarzyło i wówczas pan premier podejmie decyzję jaka role mają pełnić te instytuty w przyszłości" - zaznaczył szef Kancelarii Premiera.

"Dziś nakłady środków ze strony budżetu państwa w stosunku do efektów pracy tych instytutów, są po prostu nie proporcjonalne. To jest w dużej mierze wyrzucanie pieniędzy. To wymaga pilnego audytu, oceny bieżącej działalności, tego co działo się w przeszłości, po to, żeby podjąć ostateczne decyzje co to funkcjonowania w przyszłości" - wskazał.

Komentarze po odwołaniu rady w Instytucie Strat Wojennych

Jestem przekonany, że owoce naszej pracy nie zostaną zaprzepaszczone - napisał poseł Arkadiusz Mularczyk (PiS) komentując odwołanie przez premiera członków Rady Instytutu Strat Wojennych, w skład której wchodzili autorzy raportu o stratach poniesionych przez Polskę w czasie II wojny światowej.

"W dniu wczorajszym Donald Tusk zdecydował o odwołaniu wszystkich Członków Rady Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego w skład której wchodzili głównie autorzy +Raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945.+" - napisał Mularczyk w sobotę na platformie X (d.Twitter).

"To dzięki ich pracy mogliśmy lepiej poznać i zrozumieć okres II wojny światowej, a także wycenić skalę start demograficznych i materialnych Rzeczypospolitej zadanych przez Niemcy na kwotę 6 bilionów 220 mld 609 mln zł" - wskazał poseł. "Jestem absolutnie przekonany, że owoce naszej wspólnej pracy nie zostaną zaprzepaszczone!" - dodał.