Na pewno nie w tym tygodniu, ale być może w przyszłym, sejmowa Komisja Ustawodawcza zajmie się projektami uchwał ws. powołania komisji śledczych - przewodniczący Komisji Ustawodawczej Marek Ast (PiS).

Projekty trafiły do Komisji Ustawodawczej

Odbyły się już debaty nad projektami uchwał ws. powołania komisji śledczych ds. Pegasusa, ds. wyborów kopertowych i do spraw tzw. afery wizowej. Projekty trafiły do dalszych prac w Komisji Ustawodawczej.

Marek Ast przyznał, że kierowana przez niego komisja w najbliższych dniach nie będzie się zajmowała projektami uchwał. "W tym tygodniu na pewno nie" - podkreślił poseł.

Jak dodał, w porządku posiedzenia Sejmu "nie ma tego punktu ujętego dotyczącego powołania komisji".

Procedowanie odbędzie się w przyszłym tygodniu

"Więc być może w przyszłym tygodniu Komisja Ustawodawcza się zbierze i będzie rozpatrywała projekty uchwał" - przekazał Ast. Jak dodał, procedowanie projektów odbędzie się przed zaplanowaną na 6-7 grudnia kontynuacją prac Sejmu.

Sejmowa debata o komisji śledczej ds. wyborów kopertowych

Sejm debatował nad projektem uchwały ws. powołania komisji śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenckich w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego.

Pierwotnie głosowanie miało się odbyć tą drogą z powodu pandemii COVID-19, ostatecznie głosowanie w wyborach prezydenckich odbyło się tradycyjnie.

Sejmowa debata o komisji śledczej ds. Pegasus

Sejm rozpatrywał także projekt uchwały ws. powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Sejmowa debata o komisji śledczej ds. afery wizowej

Ponadto posłowie debatowali nad trzecim projektem ws. powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r.