Koalicja Platformy Obywatelskiej (KO), Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy nie wyklucza wprowadzenia w przyszłym roku "jakiejś formy wakacji kredytowych" skierowanej do osób, które "faktycznie mają problem ze spłatą kredytu hipotecznego", zapowiedział poseł Platformy Obywatelskiej (PO) Andrzej Domański.

Wakacje kredytowe 2024 z ograniczeniami

Zdaniem Domańskiego, jeżeli wakacje miałyby zostać przedłużone, to "nie w takiej formie, jak do tej pory".

"Wiemy, że znacząca część tych wakacji kredytowych, tych oszczędności z tytułu wakacji kredytowych została przeznaczona tak naprawdę na nadpłacanie kredytów. Mamy rozwiązania w systemie skierowane do osób, które mają faktycznie problemy ze spłatą kredytów. I na tych rozwiązaniach powinien bazować system. W związku z czym absolutnie nie wykluczamy tego, że w przyszłym roku pewna forma wakacji kredytowych będzie utrzymana - ale w mojej opinii - powinna być ona skierowana do osób faktycznie takiej pomocy potrzebujących" - powiedział Domański w Radiu Zet.

Pytany czy dostęp do tych wakacji kredytowych będzie ograniczony, powiedział: "w mojej opinii, powinien być limitowanych do tych osób, które faktycznie takiej pomocy potrzebują, ale oczywiście to jeszcze będzie decyzja nowego rządu".

"To rozwiązanie musimy przedyskutować teraz z naszymi partnerami koalicyjnymi i zastanowić się nad takim rozwiązaniem, które obecna większość sejmowa będzie mogła poprzeć" - dodał poseł.

Będzie kryterium dochodowe?

Przyznał, że kryterium dochodowe jest jednym z tych, które można zaproponować.

Pytany czy koalicja poprze przyjęty wczoraj ponownie przez rząd projekt przedłużenia wakacji kredytowych z częściowym kryterium dochodowym, Domański powiedział:

"Przedstawimy nasz projekt, nasze rozwiązania dotyczące osób, które faktycznie mają problem ze spłatą kredytu hipotecznego".

Rada Ministrów powtórnie przyjęła projekt ustawy przedłużającej wakacje kredytowe na kolejny rok ze względu na dyskontynuację procesu legislacyjnego.

Wakacje kredytowe 2024 - projekt rządu

Według przyjętego przez rząd projektu, zawieszenie spłaty kredytu w przyszłym roku będzie możliwe na warunkach jakie obowiązywały w 2023 r. Jednak w stosunku do obowiązujących regulacji, ograniczony zostanie katalog osób uprawnionych do skorzystania z zawieszenia spłaty. Taka możliwość przysługiwać będzie kredytobiorcom, których kwota kapitału udzielonego kredytu była nie wyższa niż 400 tys. zł.

W przypadku, gdy kwota kapitału udzielonego kredytu będzie wyższa niż 400 tys. zł, ale nie wyższa niż 800 tys. zł, zawieszenie spłaty kredytu będzie również możliwe. Jednak w takim przypadku, koszt obsługi kredytu (rata kapitałowa i odsetkowa) będzie musiał przekroczyć 50% dochodu gospodarstwa domowego. Oświadczając o spełnieniu tego warunku składający wniosek o wakacje kredytowe powinien wziąć pod uwagę średni miesięczny dochód z okresu trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

Wakacje kredytowe w 2024 r. mają dotyczyć kredytów hipoteczny w złotych polskich, zawartych przed 1 lipca 2022 r.

(ISBnews)