Inflacja konsumencka wyniosła 6,6% w ujęciu rocznym w październiku 2023 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły 0,3%.

W ujęciu rocznym wzrost cen usług wyniósł 9,3%, a towarów sięgnął 5,7%. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły się o 0,3% (w tym towarów wzrosły o 0,3% oraz ceny usług - o 0,3%).

Inflacja w październiku 2023. Co najbardziej podrożało?

W październiku br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie:

  • odzieży i obuwia (o 3,3%),
  • żywności (o 0,5%),
  • mieszkania (o 0,3%)
  • łączności (o 1,3%),

Powyższe usługi podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,14 pkt proc., 0,13 pkt proc., 0,09 pkt proc. i 0,06 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 2,2%) oraz rekreacji i kultury (o 0,4%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,2 pkt proc. i 0,02 pkt proc.

Inflacja. Rok temu było taniej

W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie

  • mieszkania (o 8,2%),
  • żywności (o 7,6%),
  • napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 10,1%)
  • restauracji i hoteli (o 11,1%).

Powyższe usługi podniosły wskaźnik odpowiednio o 2,05 pkt proc., 1,89 pkt proc. i po 0,57 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 7,9%) obniżyły ten wskaźnik o 0,78 pkt proc., podał też Urząd.

Poniżej zmiany % wskaźnika CPI w październiku w ujęciu r/r