Rząd planuje wprowadzenie zakazu handlu 24 grudnia br. oraz wprowadzenie dodatkowej niedzieli handlowej 10 grudnia do godz. 14.00, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni planowane jest w IV kw.

"Biorąc pod uwagę fakt, że w roku 2023 jedna z dwóch niedziel handlowych poprzedzających pierwszy dzień Bożego Narodzenia przypada na dzień 24 grudnia, tj. Wigilię, proponuje się wprowadzenie zmiany w przepisach ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni, zgodnie z którą niedziela 24 grudnia będzie dniem objętym zakazem handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem" - czytamy w wykazie.

Jednocześnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów i handlu proponuje się ustanowienie, tzw. niedzieli handlowej na dzień 10 grudnia 2023 r., co pozwoli na realizację planów zakupowych - w tym przypadku proponuje się jednak ograniczenie handlu do godz. 14.00 z uwagi na niniejszą propozycję zniesienia zakazu w tym dniu, która zmienia ustalony porządek prawny w związku z ułożeniem się kalendarza świąt w 2023 roku, podano także.

(ISBnews)