Zmiana liczby sędziów w poszczególnych izbach Sądu Najwyższego oraz zmiana większości wymaganej do podejmowania uchwał SN i jego izb w pełnym składzie - z 2/3 do 1/2 - to propozycje z projektu zmian w regulaminie Sądu Najwyższego przygotowanego przez Kancelarię Prezydenta.

Projekt rozporządzenia został wysłany do zaopiniowana z Kancelarii Prezydenta do prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej. Skan projektu udostępnił we wtorek na Facebooku jeden z sędziów SN Włodzimierz Wróbel. Proponowane przez KPRP zapisy zmieniają regulamin Sądu Najwyższego.

Prezydencki projekt rozporządzenia o Sądzie Najwyższym

Proponowane zmiany to m.in. ustalenie liczby sędziów Izby Cywilnej SN na 45 sędziów (obecnie to 43), a Izby Karnej - na 38 sędziów (obecnie to 39 sędziów). Ponadto w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych ma zasiadać 20 sędziów - obecnie jest ich 21.

Ponadto w projekcie znalazły się propozycje przepisów dot. podejmowania uchwał przez Sąd Najwyższy. Proponowany przepis zmienia liczbę sędziów, których obecność jest potrzebna do podjęcia uchwały w pełnym składzie. Jak czytamy w obecnym regulaminie, do podjęcia uchwały pełnego składu Sądu Najwyższego lub składu połączonych izb, a także poszczególnych izb wymagana jest obecność co najmniej 2/3 sędziów każdej z izb. Zaproponowany przez KPRP przepis zmienia ten ułamek na 1/2 sędziów, zarówno w przypadku uchwał pełnego składu Sądu Najwyższego lub składu połączonych izb, jak również poszczególnych izb.

Regulamin Sądu Najwyższego obecnie obowiązuje w formie rozporządzenia prezydenta RP z 14 lipca 2022 r. (PAP)

mml/