W nadchodzących dniach nie zostaną podjęte decyzje dotyczące mianowania nowego dowódcy generalnego oraz dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. Intencją prezydenta jest podjęcie tych decyzji wtedy, gdy znany będzie kształt kierownictwa MON w nowej kadencji parlamentu – przekazał szef BBN Jacek Siewiera.

Wakaty w wojsku przed Świętem Niepodległości 11 listopada

Szef BBN został zapytany przez PAP, czy podczas obchodów zbliżającego się Święta Niepodległości 11 listopada planowane jest mianowanie przez prezydenta Andrzeja Dudę nowych dowódców na obecnie wakujących stanowiskach – dowódcy generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. Wakaty te powstały, gdy poprzedni dowódcy – dowódca generalny gen. Wiesław Kukuła oraz dowódca WOT gen. Maciej Klisz – zostali na początku października mianowani przez prezydenta na stanowiska odpowiednio szefa Sztabu Generalnego WP i dowódcy operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Od tego czasu obowiązki dowódcy generalnego i WOT pełnią zastępcy – odpowiednio gen. Marek Sokołowski i płk Krzysztof Stańczyk.

W odpowiedzi szef BBN przekazał PAP, że „w nadchodzących dniach nie zostaną podjęte decyzje dotyczące mianowania nowego dowódcy generalnego oraz dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej”.

„Intencją Pana Prezydenta jest podjęcie tych decyzji w momencie, kiedy znany będzie kształt kierownictwa resortu obrony w nowej kadencji parlamentu. Dziś dowództwa te funkcjonują bez zakłóceń i dajemy sobie czas wskazanie oficerów, którzy w sposób stabilny i ciągły będą mogli pełnić funkcje w dłuższej perspektywie” – zaznaczył Siewiera.

Wręczenie awansów generalskich

Jak dodał, podczas obchodów 11 listopada planowane jest wręczenie awansów generalskich. „Święto Niepodległości obok świąt Wojska Polskiego i 3 Maja to zwyczajowy moment awansów. Wręczenie przez Pana Prezydenta nominacji generalskich w listopadzie planowane było od dłuższego czasu w ramach naturalnego procesu zmian kadrowych i organizacyjnych w Siłach Zbrojnych. W wojsku wciąż pozostaje kilkadziesiąt etatów obsadzonych przez oficerów o niższych stopniach, niż wymagane na danych stanowiskach. Stoimy też przed koniecznością wprowadzenia zmian w systemie kierowania i dowodzenia, do czego dostosowana musi być bieżąca polityka kadrowa” – wskazał szef BBN.

Zapowiedział, że awanse otrzymają przede wszystkim oficerowie sprawujący już stanowiska dowódcze.

„Przy okazji święta awanse odbierze również kilku oficerów z pozostałych służb mundurowych. Nazwiska oficerów i szczegóły dotyczące wręczenia mianowań podamy w najbliższym czasie” – dodał minister.

Na początku października, dotychczasowy szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak i dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Tomasz Piotrowski złożyli wypowiedzenie stosunku służbowego. Prezydent Andrzej Duda 10 października odwołał ich ze stanowisk i mianował szefem Sztabu Generalnego WP - gen. Wiesława Kukułę, a dowódcą operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych - gen. Macieja Klisza.

11 października szef MON Mariusz Błaszczak przekazał, że czasowo obowiązki na stanowisku Dowódcy Generalnego będzie pełnił gen. Marek Sokołowski, a Dowódcy WOT płk Krzysztof Stańczyk. (PAP)

Autor: Mikołaj Małecki

mml/ drag/