Ile bezrobotnych osób jest w naszym kraju i które kraje w Europie zanotowały najniższy wskaźnik bezrobocia? Unijny urząd statystyczny Eurostat podaje dane dotyczące bezrobocia w Polsce.

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 477 tys. we wrześniu bez zmian miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w sierpniu 6%.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła 5% na koniec września br. wobec 5% miesiąc wcześniej.

(ISBnews)