Pierwszy rząd pod kierownictwem Donalda Tuska został powołany przez Lecha Kaczyńskiego i zaprzysiężony 16 listopada 2007 roku. Drugi rząd Tuska został powołany przez Bronisława Komorowskiego i zaprzysiężony 18 listopada 2011 r. Oba były rządami koalicyjnymi PO i PSL.Jak wyglądały? I jakie wnioski możemy z nich wyciągnąć odnośnie rządu, który dopiero ma powstać?

Pierwszy rząd Donalda Tuska (2007–2011)

 • Prezes Rady Ministrów - Donald Tusk (PO)
 • Minister gospodarki - Waldemar Pawlak (PSL)
 • Minister spraw wewnętrznych i administracji – Grzegorz Schetyna (PO), Jerzy Miller
 • Minister rozwoju regionalnego – Elżbieta Bieńkowska
 • Minister sprawiedliwości – Zbigniew Ćwiąkalski
 • Minister sportu i turystyki – Mirosław Drzewicki (PO), Adam Giersz
 • Minister pracy i polityki społecznej – Jolanta Fedak (PSL)
 • Minister infrastruktury – Cezary Grabarczyk (PO)
 • Minister skarbu państwa – Aleksander Grad (PO)
 • Minister edukacji narodowej – Katarzyna Hall
 • Minister obrony narodowej – Bogdan Klich (PO), Tomasz Siemoniak (PO)
 • Minister zdrowia – Ewa Kopacz (PO)
 • Minister nauki i szkolnictwa wyższego – Barbara Kudrycka (PO)
 • Minister środowiska – Maciej Nowicki, Andrzej Kraszewski
 • Minister rolnictwa i rozwoju wsi – Marek Sawicki (PSL)
 • Minister spraw zagranicznych – Radosław Sikorski (PO)
 • Minister finansów – Jan Vincent-Rostowski (PO)
 • Minister kultury i dziedzictwa narodowego – Bogdan Zdrojewski (PO)
 • Minister sprawiedliwości – Andrzej Czuma (PO), Krzysztof Kwiatkowski (PO)

Drugi rząd Donalda Tuska (2011–2014)

 • Prezes Rady Ministrów - Donald Tusk (PO)
 • Minister gospodarki - Waldemar Pawlak (PSL), Janusz Piechociński (PSL)
 • Minister zdrowia - Bartosz Arłukowicz (PO)
 • Minister rozwoju regionalnego, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister infrastruktury i rozwoju - Elżbieta Bieńkowska
 • Minister administracji i cyfryzacji - Michał Boni, Rafał Trzaskowski (PO)
 • Minister skarbu państwa - Mikołaj Budzanowski, Włodzimierz Karpiński (PO)
 • Minister spraw wewnętrznych - Jacek Cichocki, Bartłomiej Sienkiewicz
 • Minister sprawiedliwości - Jarosław Gowin (PO), Marek Biernacki (PO)
 • Minister środowiska - Marcin Korolec, Maciej Grabowski
 • Minister pracy i polityki społecznej - Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL)
 • Minister nauki i szkolnictwa wyższego - Barbara Kudrycka (PO), Lena Kolarska-Bobińska (PO)
 • Minister sportu i turystyki - Joanna Mucha (PO), Andrzej Biernat (PO)
 • Minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej - Sławomir Nowak (PO)
 • Minister rolnictwa i rozwoju wsi - Marek Sawicki (PSL), Stanisław Kalemba (PSL)
 • Minister obrony narodowej - Tomasz Siemoniak (PO)
 • Minister spraw zagranicznych - Radosław Sikorski (PO)
 • Minister edukacji narodowej - Krystyna Szumilas (PO), Joanna Kluzik-Rostkowska
 • Minister finansów - Jan Vincent-Rostowski (PO), Mateusz Szczurek
 • Minister kultury i dziedzictwa narodowego - Bogdan Zdrojewski (PO), Małgorzata Omilanowska

Jak może wyglądać nowy rząd Donalda Tuska?

Patrząc na skład pierwszej i drugiej Rady Ministrów Donalda Tuska można wyciągnąć kilka wniosków, odnośnie rozwiązań, które są możliwe przy tworzeniu rządu numer trzy. Kto z polityków i polityczek ma szanse na objęcie ministerstw? Oto jak może wyglądać podział resortów w nowym rządzie:

 • Ministerstwo obrony narodowej – KO, może Marcin Kierwiński, który zasiadał w komisjach obrony narodowej i ds. służb specjalnych.
 • Ministerstwo Finansów – ministrem może zostać Mateusz Szczurek, ekonomista, który był już ministrem finansów w rządzie Tuska.
 • Ministerstwo edukacji i nauki – Lewica, prawdopodobnie Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (w rządzie Tuska edukacją zawsze zajmowały się kobiety, a Dziemianowicz-Bąk działa na rzecz edukacji od wieli lat i współpracuje ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego).
 • Ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi – może Michał Kołodziejczak z Agrounii.
 • Ministerstwo gospodarki – Prawdopodobnie PSL i Władysław Kosiniak-Kamysz.
 • Ministerstwo polityki społecznej – KO, może Marzena Okła-Drewnowicz, która przez wiele lat była była wicedyrektorką MOPS, pracowała też w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
 • Ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego - Polska 2050, może Szymon Hołownia.
 • Ministerstwo klimatu i środowiska – KO, prawdopodobnie ktoś z partii Zieloni.
 • Ministerstwo spraw wewnętrznych – KO.
 • Ministerstwo sprawiedliwości – KO.
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Polska 2050.
 • Ministerstwo cyfryzacji - Polska 2050.
 • Ministerstwo rozwoju i technologii – PSL.
 • Ministerstwo zdrowia - PSL.