Komisja Europejska wezwała Polskę do wdrożenia przepisów unijnych zakazujących wprowadzania na rynek aromatyzowanych podgrzewanych wyrobów tytoniowych, podała KE.

Dyrektywa 2022/2100 zabrania wprowadzania na rynek UE aromatyzowanych podgrzewanych wyrobów tytoniowych i znosi możliwość udzielania przez państwa członkowskie zwolnień dla takich wyrobów z niektórych wymogów dotyczących etykietowania określonych w przepisach unijnych.

Podgrzewane wyroby tytoniowe (HTP) to wyroby tytoniowe, które wytwarzają dym zawierający nikotynę i inne substancje chemiczne, które są następnie wdychane przez użytkowników, podkreśliła KE.

Przypomniała, ze dyrektywa ta została przyjęta w odpowiedzi na znaczny wzrost wolumenu podgrzewanych wyrobów tytoniowych sprzedawanych w całej UE.

Prócz Polski Komisja wysyła wezwania do usunięcia uchybienia do Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Estonii, Hiszpanii, Chorwacji, Cypru, Luksemburga, Malty, Austrii, Portugalii, Słowenii, Słowacji, Finlandii i Szwecji w związku z niepowiadomieniem Komisji o przyjęciu przepisów, wdrażających dyrektywę do lipca 2023 r.

(ISBnews)