Projekt budżetu na 2024 r. oznacza luźniejszą politykę fiskalną, co w połączeniu ze słabszą sytuacja makroekonomiczną i statystycznie wyższą inflacją oznacza warunki, w których nie można obniżać stóp procentowych, uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Ludwik Kotecki.

"Mamy poluzowanie w stosunku do tego, co nam sygnalizowało do tej pory Ministerstwo Finansów. W aktualizacji programu konwergencji z maja wskazywało, że deficyt sektora finansów publicznych będzie w przyszłym roku wynosił 3,4% PKB. Teraz mówi o 4,5%. Kierunek zmian z punktu widzenia ograniczania inflacji jest niekorzystny" - powiedział Kotecki w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną", oceniając projekt budżetu w punktu widzenia policy-mix.

"Mamy luźniejszą politykę fiskalną, słabszą sytuację makro, ale też statystycznie wyższą inflację. W takich warunkach NBP nie może ciąć stóp, bo nie ma pewności, że inflacja będzie spadać" - dodał członek Rady.

RPP podwyższała stopy procentowe od października 2021 r. do września 2022 r. (z poziomu 0,1% do 6,75% w przypadku głównej stopy referencyjnej). W kolejnych miesiącach utrzymywała parametry polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie.

(ISBnews)