Wiosną 2024 r. egzamin ósmoklasisty przeprowadzony zostanie 14 od 16 maja. Wyniki poznamy 3 lipca – podała Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem trzydniowym.

W pierwszym dniu – we wtorek 14 maja – uczniowie będą mieli egzamin z języka polskiego. W drugim – w środę 15 maja – egzamin z matematyki. W trzecim – w czwartek 16 maja – egzamin z języka obcego nowożytnego.

Wszystkie trzy egzaminy są pisemne. Zgodnie z harmonogramem CKE rozpoczną się o godzinie 9.00.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu w maju, to będzie go pisał w drugim terminie – 10-12 czerwca.

Wyniki egzaminu poznamy 3 lipca.

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ joz/