Premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenia, ustalające wysokość 14. emerytury na poziomie 2650 zł brutto w 2023 r. oraz wskazujące, że świadczenia mają zostać wypłacone we wrześniu.

Do popisania obu dokumentów doszło podczas spotkania z seniorami w Solcu nad Wisłą.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia kwoty wyższej niż kwota najniższej emerytury stosowanej do ustalenia wysokości dodatkowego świadczenia w 2023 r. kwota stosowana do obliczania dodatkowej 14. emerytury ma wynosić 2,65 tys. zł brutto i taka też będzie wysokość tego świadczenia dla osób, które mają je pobierać w pełnej wysokości.

Z kolei rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2023 r. wskazuje, że w tym roku miesiącem wypłat ma być wrzesień.

Zgodnie z ustawą o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, termin wypłaty świadczenia i jego wysokość (zgodnie z ustawą co najmniej kwota najniższej emerytury) jest określana w rozporządzeniach Rady Ministrów.

Ustawa zakłada, że uprawnionym przysługiwać ma kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w wysokości:

- kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2,9 tys. zł;

- kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń a kwotą 2,9 tys. zł, dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2,9 tys. zł.

Kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wynosi co najmniej 50 zł. Stąd też, jeżeli kwota świadczenia będzie niższa niż 50 zł, to nie będzie ono przyznawane.

(ISBnews)