"Uwolnić piwo pod chmurką" – to projekt, który zakłada wyznaczenie w Krakowie specjalnych miejsc w przestrzeni publicznej, gdzie można by spożywać alkohol. Pomysłodawcami projektu są radny miejski KO Dominik Jaśkowiec i niezależny radny województwa małopolskiego Tomasz Urynowicz.

Samorządowcy widzą potrzebę utworzenia takich miejsc – bezpiecznych, czystych, z określonym regulaminem, dostępnych w godzinach poza ciszą nocną. Nie wskazali konkretnych lokalizacji, ale podkreślili, że miejsca te nie mogą zakłócać spokoju osób mieszkających w pobliżu.

Projekt uchwały w tej sprawie jest gotowy i zakłada, że takie strefy zostałyby wyznaczone do wakacji w 2024 r. Wprowadzenie stref poprzedziłyby konsultacje społeczne, które zakończyłyby się najpóźniej 1 marca 2024 r.

"Chodzi nam o cywilizowanie procesu spożywania alkoholu w mieście. Żeby nie było patologicznych obrazków, które można oglądać. Miejsca i sposób ich funkcjonowania wskazaliby mieszkańcy i różne organizacje, instytucje" – powiedział w czwartek dziennikarzom Jaśkowiec.

Podkreślił, że takie strefy z powodzeniem funkcjonują już w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu oraz w Szczecinie. W Szczecinie w strefach obowiązują ograniczenia spożycia określonych procentowo alkoholi.

Urynowicz zaś przypomniał, że jego stowarzyszenie 1.Kraków już w maju 2022 r. przygotowało podobny projekt - nie był on jednak procedowany przez radę miasta.

"W wielu miastach rozwiązano problem. Wierzę, że wielu młodych ludzi chciałoby spokojnie pobawić się w mieście, bez obawy przed strażą miejską. Byłyby to miejsca bezpieczne, czyste" – powiedział radny województwa.(PAP)

autor: Beata Kołodziej

bko/ apiech/