NSA stwierdził, że sędziowie WSA nie wzięli pod uwagę interesu publicznego, czyli znaczenia Turowa dla tysięcy pracowników i milionów odbiorców prądu – napisała we wtorek na Twitterze była szefowa polskiego rządu, a obecnie eurodeputowana PiS Beata Szydło.

"Naczelny Sąd Administracyjny przychylił się do zażalenia Prokuratury Krajowej na decyzję warszawskiego WSA ws. wstrzymania wydobycia węgla w Turowie. Co najbardziej istotne, NSA stwierdził, że sędziowie WSA nie wzięli pod uwagę interesu publicznego - czyli znaczenia Turowa dla tysięcy pracowników i milionów odbiorców prądu" – podkreśliła we wpisie Szydło.

Zaznaczyła, że NSA stwierdził "oczywisty fakt" i wyraziła zaniepokojenie tym, że nie było to wcześniej oczywiste dla niektórych sędziów. Dodała, że polscy sędziowie podejmując decyzje zawsze powinni się kierować dobrem polskich obywateli.

"Bezpieczeństwo Polski, w tym bezpieczeństwo energetyczne, jest nadrzędną wartością. Rząd Zjednoczonej Prawicy zawsze o nie dba i będzie dbał" – podkreśliła.

NSA uchylił postanowienie warszawskiego sądu administracyjnego o wstrzymaniu wykonania decyzji środowiskowej ws. Turowa - poinformował PAP rzecznik NSA sędzia Sylwester Marciniak. NSA uwzględnił zażalenia GDOŚ, PGE GiEK i Prokuratury Krajowej.

Chodzi o zażalenia na postanowienia WSA w Warszawie z 31 maja br. Sąd ten wówczas wstrzymał - do czasu rozpoznania właściwej skargi - wykonanie decyzji środowiskowej dotyczącej koncesji na wydobycie węgla dla kopalni w Turowie po 2026 r.

Jak poinformował PAP we wtorek sędzia Marciniak, w uzasadnieniu decyzji NSA wskazano, że sąd pierwszej instancji, rozpoznając wnioski, powinien brać pod uwagę następstwa wykonania decyzji nie tylko w kontekście sytuacji strony skarżącej, lecz również uwzględniać szeroko rozumiany interes publiczny oraz interes innych stron postępowania. "W tej sprawie sąd wojewódzki nie dokonał tego rodzaju oceny wniosków skarżących oraz argumentów inwestora i organu" - zaznaczył rzecznik NSA.

"Sąd podkreślił, że nie ulega wątpliwości, że bezpieczeństwo energetyczne jest wartością konstytucyjną, ponieważ stanowi jedną z gwarancji niepodległości państwa oraz bezpieczeństwa obywateli" - przekazał rzecznik NSA.

Jak dodał "w tej sprawie przebieg procesu inwestycyjnego wykluczał możliwość skutecznego wstrzymania wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co pominął sąd pierwszej instancji".

Sprawa dotyczy decyzji GDOŚ z 30 września 2022 r. określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia: "Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów, realizowanego w gminie Bogatynia". Skargę na decyzję środowiskową złożyły m.in. Fundacja Frank Bold, Greenpeace oraz Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA.

"W ocenie sądu zaistniały przesłanki do wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji z uwagi na możliwość powstania nieodwracalnych szkód w środowisku" - informował na początku czerwca WSA. Rzeczniczka WSA podawała wówczas też, że wydane przez WSA postanowienie z 31 maja br. nie wstrzymuje pracy kopalni Turów.

Tymczasem w drugiej połowie czerwca WSA informował, że właściwa skarga na decyzję środowiskową - w związku z którą wydano postanowienie o wstrzymaniu wykonania tej decyzji - ma zostać rozpoznana przez ten sąd 31 sierpnia br. (PAP)

Autorka: Daria Al Shehabi

dsk/ godl/