Mamy najniższą stopę bezrobocia, jaką zanotowano w maju od ponad 30 lat. W porównaniu do kwietnia w Polsce jest prawie 20 tysięcy mniej osób bez pracy - przekazała PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, odnosząc się do danych GUS na temat bezrobocia.

Główny Urząd Statystyczny podał w poniedziałek, że stopa bezrobocia w maju 2023 r. wyniosła 5,1 proc. wobec 5,2 proc. w kwietniu. Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w maju 802,3 tys.

"Mamy do czynienia z kolejnym historycznym odczytem stopy bezrobocia rejestrowanego. W maju, jak podał Główny Urząd Statystyczny, wyniosła ona 5,1 proc. i jest zgodna z szacunkami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej" - wskazała minister rodziny Marlena Maląg.

Jak dodała, w porównaniu do kwietnia w Polsce jest prawie 20 tysięcy mniej osób bez pracy. "To najniższa stopa bezrobocia, jaką zanotowano w maju od ponad 30 lat. Jesteśmy bardzo pracowitym narodem, dziś przekonujemy się o tym po raz kolejny" – podkreśliła szefowa MRiPS.

Z kolei według danych Eurostatu, Polska na równi z Czechami zajmuje pierwsze miejsce pod względem najniższego bezrobocia w Unii Europejskiej. W kwietniu tego roku stopa bezrobocia wyniosła w Polsce 2,7 proc.

Rozbieżność pomiędzy miesięczną wartością stopy bezrobocia według Eurostatu, a danymi dotyczącymi stopy bezrobocia rejestrowanego z GUS wynika z odmiennej metodologii zastosowanej przy gromadzeniu i opracowywaniu danych, w tym także z definicji osoby bezrobotnej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Natomiast GUS prezentuje dane dotyczące bezrobocia z rejestracji w powiatowych urzędach pracy.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ mir/