Sejm w piątek odrzucił poprawki Senatu do ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej. Ustawa m.in. ogranicza maksymalną wysokość pobieranych odsetek do poziomu, który jest określony w Kodeksie cywilnym.

Podczas piątkowego posiedzenia posłowie głosowali przeciwko senackim poprawkom do ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej. Wszystkie trzy dotyczyły rolników. Pierwsza zakładała wykreślenie zapisów, na mocy których ustawą o konsumenckiej pożyczce lombardowej zostaliby objęci rolnicy. Dwie kolejne również dotyczyły wykreślenia przepisów, na mocy których rolnikom posiadającym pożyczki oraz kredyty, a także tym, którzy je zaciągają, przysługuje taka sama ochrona jaką mają konsumenci.

Celem ustawy jest uregulowanie działalności polegającej na udzielaniu pożyczek lombardowych. Ustawa narzuca przedsiębiorcom prowadzącym działalność w tym zakresie konieczność przyjęcia formy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej, ustala także minimalne wymagania kapitałowe. Poza tym przedsiębiorca musi dokonać wpisu do rejestru, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Ustawa ogranicza także maksymalną wysokość odsetek, pobieranych przez lombardy, do poziomu, który jest określony w Kodeksie cywilnym. Z kolei wysokość kosztów pozaodsetkowych, jakie będą mogły pobierać lombardy, będzie zależeć od długości umowy; ich maksymalna wysokość jednak nie będzie mogła przekroczyć 45 proc.(PAP)

ewes/ skr/