Rząd planuje podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego - "Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap II 2024-2030", który zakłada kontynuację prac przygotowawczych i prac projektowych oraz robót budowlanych związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjny, jak również inwestycji kolejowych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Podjęcie uchwały planowane jest na II kwartał br.

"W niniejszej uchwale ujęto działania polegające na kontynuacji prac przygotowawczych i prac projektowych, rozpoczęciu i zakończeniu zasadniczych robót budowlanych związanych z budową Centralny Port Komunikacyjny, a także kluczowych inwestycji kolejowych, drogowych i projektów komplementarnych związanych bezpośrednio z uruchomieniem lotniska" - podano w wykazie.

W projekcie uchwały przedstawiono szczegółową informację na temat zaplanowanych do osiągnięcia celów, harmonogramów realizacji oraz budżetów, a także określono sposób ich finansowania, w tym ze środków publicznych, podano także.

(ISBnews)