Cztery banki zadeklarowały wprowadzenie "bezpiecznego kredytu" mieszkaniowego od 3 lipca - poinformowała PAP Katarzyna Fortuna z Banku Gospodarstwa Krajowego. Dodała, że w poniedziałek BGK zakończył uzgodnienia z bankami dotyczące umowy ws. obsługi produktu.

Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która wprowadza "bezpieczny kredyt 2 proc." z dopłatą państwa do rat i konto mieszkaniowe z premią mieszkaniową z budżetu państwa, czeka na podpis prezydenta. Ma wejść w życie w sobotę, 1 lipca.

Kredyty będą udzielane przez banki, które podpiszą w tej sprawie umowę z BGK.

Jak przekazała PAP Katarzyna Fortuna z BGK, w poniedziałek zakończono uzgodnienia z bankami nad kształtem umowy współpracy dotyczącej obsługi "bezpiecznego kredytu 2 proc.". Dodała, że BGK prowadził je od marca z większością banków kredytujących we współpracy ze Związkiem Banków Polskich oraz Ministerstwem Rozwoju i Technologii.

Fortuna poinformowała, że cztery banki zadeklarowały gotowość obsługi produktu od poniedziałku 3 lipca br. Zastrzegła, że podstawą prawną do zawierania przez BGK umów z bankami kredytującymi jest ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. "Czekamy na jej podpis przez prezydenta RP" - dodała.

Po opublikowaniu ustawy w Dzienniku Ustaw na stronie BGK zostanie utworzona zakładka programu. Tam BGK będzie na bieżąco zamieszczać informacje o podpisaniu umów z bankami kredytującymi.

Zgodnie z ustawą, do 30 listopada tego roku Bank Gospodarstwa Krajowego ma opracować system informatyczny, w którym banki będą raportować dopłaty do rat udzielonych "kredytów 2 proc.".

"Jesteśmy w trakcie przygotowania systemu informatycznego dla banków kredytujących. System ten udostępnimy bankom po podpisaniu z nimi umów dotyczących obsługi programu. Banki kredytujące będą mogły rejestrować online wnioski o udzielenie kredytu i informacje o umowach zawartych z kredytobiorcą" - poinformowała Katarzyna Fortuna. Przypomniała, że - zgodnie z zapisami ustawy - w przypadku "kredytów 2 proc." udzielonych w III i IV kwartale tego roku BGK przekaże bankom środki na dopłaty do rat od stycznia 2024 r.

Równolegle do uzgodnień ws. "bezpiecznego kredytu 2 proc." BGK prowadził, we współpracy z ZBP i MRiT, rozmowy z bankami w sprawie wprowadzenia kont mieszkaniowych. Jak podkreśliła Fortuna, obecnie banki skupiają się przede wszystkim na wdrożeniu "bezpiecznego kredytu 2 proc.", w dalszej kolejności będą wdrażały konto mieszkaniowe.

Powiedziała, że część banków zadeklarowała już przystąpienie do wdrożenia do swojej oferty kont mieszkaniowych - w różnych terminach.

Zgodnie z ustawą, „bezpieczny kredyt” z okresowo stałą stopą procentową będzie mogła zaciągnąć osoba do 45. roku życia; jeśli kredyt udzielany jest obojgu osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, warunek wieku będzie musiała spełnić przynajmniej jedna z nich. Kredyt może być udzielony na pierwsze mieszkanie - osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie będą mogły mieć w dniu udzielenia kredytu ani w przeszłości mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

Kwota "bezpiecznego kredytu" nie będzie mogła przekroczyć 500 tys. zł albo - jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko - 600 tys. zł. Wkład własny nie będzie mógł być wyższy niż 200 tys. zł. W przypadku braku wkładu własnego lub niepełnego wkładu będzie można skorzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dopłata do rat będzie przysługiwała przez 10 lat, a kredyt będzie spłacany w formule stałych rat kapitałowych (malejących rat kapitałowo-odsetkowych). W okresie stosowania dopłat oprocentowanie kredytu, według wyjaśnień na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, wyniesie dla kredytobiorcy 2 proc. powiększone o marżę, prowizję i inne opłaty bankowe (jeśli będą pobierane). "Bezpieczne kredyty" będą udzielane do 31 grudnia 2027 r.

Ustawa wprowadza też specjalne konto oszczędnościowe. Systematyczne wpłaty (co najmniej 11 wpłat rocznie w kwocie co najmniej 500 zł) będą gwarantować dodatkową premię mieszkaniową z budżetu państwa. Premia będzie równa rocznemu wskaźnikowi inflacji albo wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. W każdym roku wybierany będzie wskaźnik korzystniejszy dla oszczędzającego. Oszczędności będą dodatkowo oprocentowane zgodnie z ofertą banku, przy czym odsetki będą zwolnione z tzw. podatku Belki.

Źródłem finansowania zarówno dopłat do rat, jak i premii mieszkaniowych będzie budżet państwa, poprzez Rządowy Fundusz Mieszkaniowy (RFM) utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego.(PAP)

kmz/ pad/